cau lenh dinh tuyen tinh

  1. N

    CCNA Lab 1.0: Cấu hình Static Route

    Lab 1.0: Cấu hình Static Route Ở phần lý thuyết đã tìm hiểu cấu hình định tuyến tĩnh Static Route. Static Routing là phương thức định tuyến tĩnh do người quản trị nhập thông tin về đường đi cho Router. Vì vậy, khi cấu trúc định tuyến của hệ thống thay đổi thì người quản trị cũng phải cập nhập...

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu