giao thuc dinh tuyen ospf

  1. CCNA [Bài 14] Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF

    Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF là giao thức định tuyến động thuộc nhóm Link State. Trên mỗi Router đều có bản đồ mạng của cả vùng (bảng định tuyến) thông qua việc đồng nhất bảng cơ sở dữ liệu trạng thái đường link (LSDP - Link State Database). Từ bản đồ mạng này...
Top