giao thuc dinh tuyen rip

  1. root

    CCNA [Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP

    Tìm hiểu giao thức định tuyến RIP Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP, nguyên lý hoạt động của RIP, cơ chế chống loop trong Rip, Split horizon trong RIP... Giao thức định tuyến RIP là giao thức định tuyến động thuộc nhóm distance vertor. Các Router sẽ gửi bảng định tuyến cho Router Neighbor...
Top