install checkpoint

 1. root

  CheckPoint [Lab 1.3] install Check Point Gateway

  Install and config Check Point Security Gateway 02 Cài đặt check point security gateway 02 1.1/ Mô hình triển khai Checkpoint Cluster HA - Mô hình triển khai Checkpoint Security Gateway Cluster HA. 2.2/ Sơ đồ IP Checkpoint Cluster - Sơ đồ triển khai Checkpoint Cluster - Cấu hình thiết bị với...
 2. root

  CheckPoint [Lab 1.2] Config Check Point Security Gateway

  Install Check Point Security Gateway - Phần 2 1.1/ Mô hình triển khai Check Point Cluster HA - Mô hình triển khai Checkpoint Security Gateway Cluster. 2.2/ Sơ đồ IP Checkpoint Cluster - Sơ đồ triển khai Checkpoint Cluster - Cấu hình thiết bị với các thông số sau: - Bảng phân hoặc IP trên...
 3. root

  CheckPoint [Lab 1.1] install Check Point R77.30

  Install Check point Security gateway - Phần 1 I/ Cài đặt Checkpoint 1.1/ Mô hình triển khai Checkpoint - Mô hình triển khai Checkpoint Security Gateway Cluster. 2.2/ Sơ đồ IP Checkpoint Cluster - Sơ đồ triển khai Checkpoint Cluster - Cấu hình thiết bị với các thông số sau: - Bảng phân hoặc...
 4. root

  CheckPoint Cài đặt Checkpoint Gateway trên Vmware

  Install Check Point R77 on Vmware - Download Check Point R77.30 và cài đặt Check Point R77.30 trên ESXi http://svuit.vn/threads/lab-1-1-install-check-point-r77-30-1227/ - Các bạn có thể tham khảo thêm các bài lab khác về config Check Point tại đây...
Top