mariadb

 1. diephan

  MariaDB High Availability MariaDB with Galare+ Haproxy+ Pacemaker

  High Availability MariaDB with Galare+ Haproxy+ Pacemaker 1. High-availability cluster - High-availability (HA) là các nhóm dịch vụ có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu (hoặc không). Khi không phân cụm, nếu một dịch vụ gặp sự cố hoặc quá...
 2. diephan

  MariaDB Cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7

  1. Galera Clusterlà gì? - Galera là một plug-in sao chép đồng bộ multi master cho InnoDB. - Nó rất khác với MySQL Replication thông thường và giải quyết một số vấn đề bao gồm xung đột ghi khi viết trên nhiều master , độ trễ sao chép và slave không đồng bộ với master . - Một cụm...
 3. diephan

  MariaDB Cách thay đổi mục lưu dữ liệu mặc định trong MySQL/MariaDB

  Cơ sở dữ liệu phát triển theo thời gian, đôi khi tăng thêm dung lượng trên hệ thống tệp và có thể xảy ra tranh chấp I / O khi chúng nằm trên cùng một phân vùng với phần còn lại của hệ điều hành. Trong trường hợp đó, bạn có thể muốn di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL của mình từ phân vùng gốc sang một...
 4. diephan

  [LT]Active/Passive MySQL High Availability

  1. MySQL Replication MariaDB replication là phương pháp lưu trữ nhiều bản sao dữ liệu trên nhiều hệ thống, dữ liệu sẽ tự động được sao chép từ cơ sở dữ liệu này (Master) sang cơ sở dữ liệu khác (Slave). Nếu một máy chủ gặp sự cố, các máy khách vẫn có thể truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu máy...
 5. diephan

  MariaDB [LAB 1] Configure cluster with MariaDB on CentOS 8

  [LAB 1] Active/Passive MySQL High Availability Pacemaker Cluster with MariaDB on CentOS 8 Pacemaker: chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến cụm, chẳng hạn như giám sát thành viên nhóm, quản lý các dịch vụ và tài nguyên Corosync: là khung được Pacemaker sử dụng để xử lý giao...
Top