migrate nsx-v to nsx-v

  1. P

    NSX [Lab 4] Hướng Dẫn Migrate từ NSX-V Sang NSX-T Sử Dụng Migration Coordinator (Phần 1)

    HƯỚNG DẪN MIGRATE TỪ NSX-V SANG NSX-T SỬ DỤNG MIGRATION COORDINATOR (PHẦN 1) Tài liệu này hướng dẫn Migrate từ NSX-V 6.4.10 sang NSX-T 3.1.3.0 sử dụng Migration Coordinator. Khi một doanh nghiệp đang sử dụng NSX-V nhưng đang muốn chuyển dần sang NSX-T vì những nguyên nhân chính sau đây: Khả...
Top