nsx-t manager cluster

  1. NSX [Lab 3] Deploy NSX-T Manager Cluster

    DEPLOY NSX-T MANAGER CLUSTER Tài liệu này hướng dẫn cài NSX-T Manager Cluster 3.1.3.0. Để có thể triển khai Cluster cho NSX-T Manager trước tiên ta cần phải add Compute Manager (vCenter) vào NSX-T Manager, các bạn có thể tham khảo cách add vCenter vào NSX-T Manager bằng link sau...
Top