nsx-t

  1. P

    NSX [Lab 1] Deploy NSX-T Manager Trên VMWARE

    DEPLOY NSX-T MANAGER TRÊN VMWARE Tài liệu này hướng dẫn cài NSX-T Manager 3.1.3.0 trên môi trường VMware. 1. Chuẩn Bị Môi Trường Bạn có thể download ova của NSX-T Manager bằng link sau: https://customerconnect.vmware.com/downloads/details?downloadGroup=NSX-T-313&productId=982&rPId=45439...
Top