replication

 1. diephan

  VEEAM Continuous Data Protection (CDP)

  Continuous Data Protection (CDP) là công nghệ giúp bảo vệ các máy ảo VMware quan trọng ,CDP cung cấp thời gian khôi phục tối thiểu (RTO) trong trường hợp xảy ra thảm họa vì các VM replica luôn ở trạng thái sẵn sàng để hoạt động. Các thành phần hạ tầng bắt buộc : 1. Backup server Backup...
 2. diephan

  VEEAM New features in Veeam Backup & Replication v11

  Các tính năng cải tiến được thêm vào Veeam Backup & Replication v11 Veeam Backup and Replication v11 được công bố vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Bản phát hành mới nhất mang đến hơn 200 tính năng mới và những cải tiến. Sau đây là danh sách một số các tính năng và cải tiến chính mới được thêm vào...
 3. diephan

  [LT]Active/Passive MySQL High Availability

  1. MySQL Replication MariaDB replication là phương pháp lưu trữ nhiều bản sao dữ liệu trên nhiều hệ thống, dữ liệu sẽ tự động được sao chép từ cơ sở dữ liệu này (Master) sang cơ sở dữ liệu khác (Slave). Nếu một máy chủ gặp sự cố, các máy khách vẫn có thể truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu máy...
 4. diephan

  MariaDB [LAB 1] Configure cluster with MariaDB on CentOS 8

  [LAB 1] Active/Passive MySQL High Availability Pacemaker Cluster with MariaDB on CentOS 8 Pacemaker: chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến cụm, chẳng hạn như giám sát thành viên nhóm, quản lý các dịch vụ và tài nguyên Corosync: là khung được Pacemaker sử dụng để xử lý giao...
Top