setup kali linux on vmware workstaiton

  1. root

    Hacking Install Kali Linux on VMware Workstation

    Install Kali Linux on VMware Workstation Cài đặt Kali Linux trên Vmware Workstation Video hướng dẫn cài đặt Kali on vmware workstation Step 1: Download Kali Linux - Các bạn cần download Kali từ trang chủ http://kali.org/downloads/. Ở đây nếu máy tính bạn hỗ trợ 32 bit thì bạn download Kali bản...
Top