time domain reflectometry

  1. Allied Telesis Cable Fault Locator (CFL)

    Cable Fault Locator (CFL) Là một công cụ chẩn đoán cáp đồng nằm trong switch. Đối với một cổng đã chọn, CFL sẽ hiển thị trạng thái kết nối hoặc các lỗi tồn tại trong chính cable kết nối hoặc các đầu cuối của nó. CFL được thiết kế để hoạt động trên các hệ thống cable sử dụng: Sử dụng cable...
Top