uu diem ram registered ecc

  1. root

    SERVER [Chapter 1.4] RAM ECC hoạt động như thế nào

    RAM ECC hoạt động như thế nàoII. Các cơ chế kiểm tra lỗi trên RAM ECC (Error Checking and Correction) là chức năng tự kiểm tra và sửa lỗi trên máy tính. Thường bộ nhớ ECC được coi là thành phần căn bản và vô cùng quan trọng trong hệ thống Sever. Các doanh nghiệp ngày nay càng phụ thuộc nhiều...
Top