windows server 2012

 1. phatnguyen

  Microsoft Cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012

  Nội dung 1. Giới thiệu 2. Triển khai Lab 2.1. Mô hình lab 2.2. Cấu hình NIC teaming 2.3. Cấu hình VLAN ID 1. Giới thiệu NIC Teaming là chức năng cho phép 2 hay nhiều NIC ( Network Interface Card) Vật lý liên kết với nhau tạo thành 1 NIC logic mới có khả năng Load- Balancing ( Cân bằng tải )...
 2. N

  Microsoft [Lab 2.3] Windows Internet Names Services (WINS)

  Lab 2.3: Windows Internet Names Services (WINS) Nội dung Lab 2.3: I/. Windows Internet Names Services (WINS) là gì? II/. Tính năng và ứng dụng của WINS III/. Cơ chế và cách cài đặt WINS trên Windows Server 2012 Mình thực hiện trên Vmware Workstation 14 Pro với Window Server 2012 và các...
 3. N

  Microsoft [Lab 2.2] Tìm hiểu LMHOSTS

  Lab 2: WINS Lab 2.2 bao gồm: I/ LMHOSTS Look Up là gì? II/ Cơ chế LMHOST Look Up Mình thực hiện trên Vmware Workstation 14 Pro với Window Server 2012 và các máy ảo đã tắt hết Windows Firewall. I/. LMHOSTS Look Up là gì? Nó là một chương trình dùng để phân giải tên máy tính sang IP Address...
 4. N

  Microsoft [Lab 1] Hướng dẫn cài đặt Window server 2012

  Cài đặt Windows server 2012 Bài Lab 1 hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012, các yêu cầu để có thể cài đặt được Windows Server 2012. "Trong bài này và những bài về sau trong series này mình thực hiện trên Vmware Workstation 14 Pro." Video hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 Giới thiệu...
Top