Installing and Configuring Windows

Windows servers

Windows Server 2012/2012 R2 , Windows Server 2008 /2008 R2, Windows 2003 Server
27
43
Threads
27
Messages
43

Windows clients

Windows 10 , Windows 8 / 8.1 , Windows 7 , Windows Vista
2
5
Threads
2
Messages
5
Threads
0
Messages
0
None

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu