Cài đặt Windows server 2012

root

Well-Known Member
1. Cấu hình yêu cầu :
- CPU : Minimum: 1.4 GHz 64-bit processor
- RAM : Minimum: 512 MB
- HDD : Minimum: 32 GB
http://technet.microsoft.com/library/jj134246#BKMK_sysreq

2. Cài đặt :


Nguồn : http://thuc.nhatnghe.vn/Default/ind...ver-2012&catid=1:computer-networking&Itemid=2

1. Bỏ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2012 vào máy , chọn Next
1. Bỏ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2012 vào máy , chọn Next


2. Chọn Install now
2. Chọn Install now


3. Nhập Product key chọn Next
(Tùy theo phiên bản Windows server 2012 Standard hoặc Windows server 2012 Datacenter sẽ có key khác nhau)n Next
(Tùy theo phiên bản Windows server 2012 Standard hoặc Windows server 2012 Datacenter sẽ có key khác nhau)


4. Bài viết này đã nhập key Windows server 2012 phiên bản Datacenter , chọn phiên bản có giao diện đồ họa, chọn Next
ã nhập key Windows server 2012 phiên bản Datacenter , chọn phiên bản có giao diện đồ họa, chọn Next


5. Chọn như hình, chọn Next
họn Next

t
6. Chọn như hình, chọn Next


7. Chọn nơi cài đặt, chọn Next


8. Quá trình cài đặt diễn ra


9. Cài đặt xong, máy khởi động lại


11. Bấm Ctrl-Alt-Del để login


12. Hệ thống yêu cầu đặt password cho tài khoản administrator , chọn OK13. Nhập password 2 lần , nhấn Enter


14. Password đã được đặt thành công, chọn OK


15. Giao diện quản lý (Server Manager) của Windows Server 2012
 
Top