Microsoft Cấu hình iSCSI Targets trên VMware ESXi Server với tính năng Multipath

phatnguyen

Administrator
Nội dung

1. Giới thiệu
2. Cài đặt Virtual Networking trên ESXi Sever cho kết nối iSCSI
3. Kết nối iSCSI Target trên ESXi Server với Multipath


1. Giới thiệu
Cấu hình Failover và Load balancing là rất quan trọng khi triển khai giải pháp lưu trữ ảo trong môi trường CNTT của bạn để đạt được việc sử dụng tài nguyên tối ưu, tối đa hóa thông lượng, giảm thiểu thời gian phản hồi và tránh quá tải. Bằng cách sử dụng multipath iSCSI connection , bạn có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ chất lượng cao và đáng tin cậy với khả năng chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải, đồng thời đây cũng là một trong những phương pháp hay nhất cho môi trường ảo hóa. Tất cả NAS Synology với 2 giao diện mạng trở lên đều được trang bị hỗ trợ đa đường trên iSCSI Target để giúp bạn triển khai cấu hình chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước sử dụng iSCSI Targets trên máy chủ VMware ESXi có hỗ trợ multipath.


2. Cài đặt Virtual Networking trên ESXi Sever cho kết nối iSCSI
 • Cấu hình 2 VMkernel Network kết nối với iSCSI Server
Screenshot_1.png

 • Kiểm tra network
Screenshot_2.png


3. Kết nối iSCSI Target trên ESXi Server với Multipath
 • Add thông tin 2 iSCSI Server (10.123.20.90 và 10.123.90.90)
Screenshot_3.png


Screenshot_4.png


Screenshot_5.pngScreenshot_6.png


 • Tạo datastore sử dụng Storage Device mà mình vừa tạo trước đó
Screenshot_7.pngScreenshot_8.pngScreenshot_9.png


 • Lựa chọn chính sách phù hợp (ở đây chúng ta có 2 Path). Để tăng tính dự phòng thì sẽ lựa chọn policy phù hợp. Mặc định thì Policy sẽ là Fixed(hoạt động trên 1 Path duy nhất)
Screenshot_10.png


 • Để chỉnh policy thì vào phần Action > Edit Multipathing...
Screenshot_11.png


Ở đây sẽ có các thông tin policy:
Most Recently Used(VMware): Chính sách chọn đường dẫn làm việc đầu tiên, được phát hiện tại thời điểm khởi động hệ thống. Nếu đường dẫn này không khả dụng, máy chủ ESXi/ESX sẽ chuyển sang một đường dẫn thay thế và tiếp tục sử dụng đường dẫn mới khi nó khả dụng(preempt).

Fixed (VMware): Chính sách sử dụng đường dẫn ưu tiên được chỉ định nếu nó được định cấu hình. Nếu không, nó sử dụng đường dẫn làm việc đầu tiên được phát hiện tại thời điểm khởi động hệ thống. Nếu máy chủ ESXi / ESX không thể sử dụng đường dẫn ưu tiên hoặc nó không khả dụng, máy chủ ESXi / ESX sẽ chọn một đường dẫn có sẵn thay thế. Máy chủ lưu trữ tự động trở lại đường dẫn ưu tiên đã xác định trước đó ngay khi nó hoạt động trở lại. Đây là chính sách mặc định.

Round Robin(VMware): Chính sách sử dụng lựa chọn đường dẫn tự động, xoay vòng qua tất cả các đường dẫn có sẵn, cho phép phân phối tải trên các đường dẫn đã định cấu hình.
Lưu ý:
 • Đối với các đơn vị logic được liên kết với máy ảo Microsoft Cluster Service (MSCS) và Microsoft Failover Clustering, chính sách xử lý Round Robin chỉ được hỗ trợ trên ESXi 5.5 trở lên.
 • Đối với mảng lưu trữ Active/Passive, chỉ các đường dẫn đến bộ điều khiển hoạt động sẽ được sử dụng trong chính sách Round Robin.
 • Đối với mảng lưu trữ Active/Active, tất cả các đường dẫn sẽ được sử dụng trong chính sách Round Robin.

Screenshot_12.png


 • Ở đây mình dùng Policy Round Robin
Screenshot_13.png


 • Kiểm tra thông tin ta thấy 2 Path đều hoạt động (I/O)
Screenshot_14.png
 

Attachments

Last edited:
Top