Microsoft Cấu hình mapping iSCSI LUN cho VM dưới dạng RDM

phatnguyen

Internship/Fresher
Oct 14, 2019
26
7
3
26
TP HCM
Nội dung


Raw Device Mapping (RDM) Mapping Device thô (RDM), một phương pháp ảo hóa đĩa trong VMware cho phép máy ảo để sử dụng một số đơn vị (LUN) thiết bị logic lưu trữ được kết nối trực tiếp đến một máy ảo trong một mạng khu vực lưu trữ (SAN).

Mục tiêu của bài lab là có thể cấu hình mapping iSCSI LUN cho 1 máy ảo VM dười dạng RDM
Đầu tiên chúng ta sẽ mapping phần vùng iSCSI LUN 100Gb vào máy chủ VMware ESXi
Screenshot_2.png


Screenshot_3.png


- Thông tin đường Path của iSCSI
Screenshot_4.png


- Kiểm tra phần Storage Device ta biết được thông tin Name của Storage Device iSCSI vừa Map ở trên: MSFT iSCSI Disk (naa.60003ff44dc75adca0cf51dd0527c2ac)
Screenshot_1.png
- Tiếp theo sẽ maping iSCSI vào máy ào VM
Để cấu hình RDM ta vào VM đó chọn ACTION >>Edit Setting >> Add NEW DEVICE >> RDM Disk
Screenshot_5.png


-CHọn phần Target Lun cho RDM là MSFT iSCSI Disk (naa.60003ff44dc75adca0cf51dd0527c2ac)
Screenshot_6.png


- Sau khi add xong ta thấy Hard Disk 2 với Capacity là 100Gb và Type là RDM Disk
Screenshot_7.png- Để sử dụng phần vùng mới ta vào VM kiểm tra
Ta thấy phân vùng mới là 100GB hiện đang Offline --> để sử dụng ta cần Online
Screenshot_8.png


- Để chuyển trạng thái DISK sang Online ta chuột phải vào Disk >> chọn Bring Online
Screenshot_9.png


- CHọn Yes để tiếp tục
Screenshot_10.png


- Kiểm tra trạng thái của Disk đã Online
Screenshot_11.png


- Giờ thì cấu hình tạo ổ đĩa để sử dụng.
- Để cấu hình ta chọn Disk >>New Volume
Screenshot_12.png


- Next để sang bước tiếp theo
Screenshot_13.png- Chọn Server và Disk
Screenshot_14.png- chọn dung lượng bạn muốn tạo cho Volume ở đây mình cấp 100GB (full phân vùng của Disk 1)
Screenshot_15.png- Chọn kí tự Drive Letter cho Volume mới , ở đây mình dùng kí tự E,
Screenshot_16.png


Chọn định dạng File System là NTFS và đặt tên cho Volume : ở đây mình dùng luôn tên Default là New Volume
Screenshot_17.png


- Kiểm tra lại thông tin 1 lần nữa sau đó chọn Create để tiến hành tạo.
Screenshot_18.png


- Quá trình tạo Volume sẽ diễn ra
Screenshot_19.png


Vào phần This PC kiểm tra ta thấy đã xuất hiện ổ đĩa mới vừa tạo
Screenshot_20.pngNhư vậy là chúng ta đã thực hiện bào Lab Cấu hình mapping iSCSI LUN cho VM dưới dạng RDM.
 

Attachments

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    379.5 KB · Views: 0
Last edited: