H
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào huy8114644,
    - Đầu tiên mình cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.
    - Về lỗi của bạn thử xem lại firewall trên 192.168.10.10 đã tắt chưa, ASA ping được PC 192.168.10.10 không (nếu đã ping được 192.168.10.1 thì sẽ ping được 192.168.10.10 thôi :)
    Nếu không được nữa bạn có thể inbox cho mình yahoo, skype ... để liên hệ mình sẽ giúp bạn. Hoặc bạn có thể post file config của bạn lên forum để mình sửa giúp bạn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top