M
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hi anh, em là em của anh Minh , Bên cty em đang triển khai hệ thống firewall pfsense, em đã cài cắm, và chuẩn bị đưa vào hệ thống thật, tuy nhiên em đang gặp 1 vấn đề là quản lý rule trên firewall, hy vọng anh giúp đỡ
    thanks anh
    nếu được anh có thể add nick skype của em . nguyendtv50
    hy vọng nhận được sự giúp đỡ của anh
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top