Allied Telesis Basic Operations

khanhle

Moderator
|) Configuration Management
  • Các lệnh nhập từ giao diện dòng lệnh được phân tích và thực hiện ngay lập tức
  • Các lệnh nhập vào đã được lưu trữ trong “ running configuration” và không được lưu tự động
  • Running configuration phải được lưu vào flash (saved) để nó có thể được thu hồi trong chuỗi khởi động của Switch.
  • Tập tin cấu hình này sau đó được gọi là “ khởi động cấu hình”.
1) Running Configuration Management
⭃ Đảm bảo bạn đang ở chế độ độc quyền
awplus> enable
⭃ Hiển thị cấu hình
awplus# show running-config
⭃ Hiển thị một phần cấu hình chứa một từ cụ thể:
awplus# show running-config|include <word>
⭃ Hiển thị cấu hình bắt đầu bằng một từ cụ thể:
awplus# show running-config|begin <word>

||) Startup Configuration Management
Để hiển thị cấu hình khởi đầu ( Cấu hình đã được lưu trong flash):

⭃ Chế độ điều hành đặc quyền
awplus> enable
⭃ Hiển thị cấu hình
awplus# show startup-config <module>
⭃ Hiển thị một phần cấu hình chứa một từ cụ thể:
awplus# show startup-config|include <word>
⭃ Hiển thị cấu hình bắt đầu bằng một từ cụ thể:
awplus# show startup-config|begin <word>

1) Show the boot setting


2) Changing the boot startup scrip

3) Restore to factory configuration


|||) Show Version & Show System

Các lệnh cho thấy phiên bản và hiển thị thông tin hiển thị hệ thống (privileged exec):
  • Modules installed & hardware version
  • Memory state
  • Software version|V) NTP Protocol

NTP là một giao thức để đồng bộ hóa đồng hồ thời gian trên một bộ sưu tập các thiết bị mạng sử dụng một máy client / server phân tán hoặc cơ chế peer-to-peer

Có 2 chế độ cơ bản:
  • Client/Server mode: Khách hàng yêu cầu và máy chủ phản hồi. Máy chủ sẽ là thiết bị cao cấp hơn máy khách

  • Peer-to-peer mode: Cả hai thiết bị trong hoạt động trò chuyện như người yêu cầu và người phản ứng cho nhau. Các thiết bị đồng đẳng đều ở cùng tầng tầng. Các thiết bị hội tụ vào nhau.1) NTP Configuration

2) Configuration check

 
Top