root

Well-Known Member

Các thuật ngữ trong Routing


Dưới đây là một số thuật ngữ hay được sử dụng trong chương trình Routing.
Các thuật ngữ sẽ được bổ sung và update thường xuyên tại bài viết này.

1. AS (Autonomous system)
- Hệ thống tự trị.
- Tập hợp các thiết bị lớp 3 thuộc cùng 1 sự quản lý về mặt kỹ thuật và định tuyến.
- là 1 con số do IANA cấp phát.
- ISP hay enterprise sẽ đi mua 1 con số AS để sử dụng.
- ISP & enterprise khi có AS sẽ là 1 hệ thống tự tri trên toàn thế giới, mọi khách hàng khi đi vào ISP sẽ phải chịu các chính sách, quy luật, quy định do ISP đưa ra.

2. AD (administrative Distance)
- Khi 1 Router sử dụng nhiều giao thức định tuyến mà mỗi 1 giao thức chỉ ra 1 đường đi khác nhau đến một mạng đích.
- Router sẽ nghe theo giao thức định tuyến nào có chỉ số AD nhỏ nhất.
- Các giá trị mặt định AD trong Router.


gia tri AD trong Routing

3. Metric
- Là 1 đại lượng để đo độ tốt xấu của đường đi.
- Đường đi càng tối ưu thì giá trị Metric càng nhỏ.
- Được tính bằng công thức và tùy vào mỗi giao thức sẽ có cách tính giá trị metric khác nhau.

4. Convergence

 • là sự thích nghi của 1 con router với mọi sự thay đôi trong mạng.
 • Nghĩa là khoảng bao lâu thì router biết được thiết bị cắm vào, chết ... trong mạng.
 • Khi mạng đã hội tụ thì đứng ở bất kỳ đâu trong hệ thống mạng đều có thể ping được.
 • Tùy mỗi giao thức mà thời gian convergence sẽ khác nhau.
Dưới đây là bảng so sánh thời gian Convergence giữa các loại giao thức.

thoi gian hoi tu cua cac giao thuc


5. Load Balance

 • Khả năng chia tải đến 1 mạng đích của con Router.
6. Major-network
 • Major Network dùng để gom địa chỉ IP về mạng gốc ban đầu (IP thuộc Class A, B, C ...)
 • Ví Dụ :
  • 10.1.2.3/24 --> major-network của địa chỉ Ip đó là : 10.0.0.0/8
  • 172.16.1.4/26 --> major-network của địa chỉ Ip đó là : 172.16.0.0/16
  • 192.168.1.4/25 --> major-network của địa chỉ Ip đó là : 192.168.1.0/24
7. Mạng gián đoạn :
 • Khi 1 major-network bị chia cắt bởi 1 major-network thì đây được gọi là mạng gián đoạn.
8. Classless và classfull protocol
- Classless và Classfull là 2 nhóm giao thức định tuyến

 • Classless : hỗ trợ mạng
  • VLSP
  • Mạng gián đoạn
  • Các giao thức dùng trong classless OSPF & EIGRP & RIPv2
 • Classfull : ngược lại classless
  • Các giao thức dùng trong classfull RIPv1
9. Routing & Routed
Phân biệt Routing và Routed

 • Routing protocol :
  • Routing là các giao thức giúp Router tìm được đường đi đến mạng đích
  • Ví dụ các giao thức như : static, Dynamic (BGP,IGP ...
 • Routed protocol :
  • Routed là môi trường mà các Router hoạt động trong đó.
  • Ví dụ các môi trường như : IP, IPX, Apple talk ...
 
Last edited:
Top