root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48

Install gns3 integrattion IOU


Video hướng dẫn cài đặt GNS3 tích hợp với IOU

- Video và bài biết hướng dẫn fix các lỗi khi cài IOU. "Invalid IOU license key" cách để bạn tự tạo 1 license key cho IOU.

http://svuit.vn/threads/invalid-iou-license-key-1184/Cài đặt GNS3 mới nhat tích hợp với IOUCisco IOS trên nền Unix được biết đến như là Cisco IOU (internal Cisco use only). IOU cho phép chạy IOS Cisco trên nền x86 trong khi GNS3 phải giả lập phần cứng. Khác biệt lớn nhất là IOU có thể chạy nhiều IOS instance hơn GNS3, nhưng GNS3 có thể chạy IOS thật.

Vì vậy bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn chúng ta tích hợp IOU vào GNS3 để có thể sử dụng IOU và GNS3. Chúng ta có thể làm những bài lab trên IOS thật của Cisco

- Các bạn vào trang chủ của GNS3 để download GNS3 mới nhất version 1.4.6

https://www.gns3.com/software

- Download VM GNS3 tại đây: Ở đây sẽ update những bản GNS3 mới nhất.

https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases

- Download IOS mới nhất cho IOU.

DOWNLOAD

Sau đây là các bước cài đặt GNS3 tích hợp IOU

1/ Cài đặt Vmware
- Đầu tiên các bạn cần cài đặt VMware workstation để GNS3 có thể chạy trên này. Các nạ có thể download và cài đặt Vmware workstation pro 12 tại đây.

http://svuit.vn/threads/vmware-workstation-12-pro-full-1181/


2/ Cài đặt GNS3 1.4.6
- Sau khi download GNS3 1.4.6 từ trang chủ https://www.gns3.com/software

- các bạn tiến hành cài đặt GNS3-1.4.6-all-in-one

yFwn7Amg6xDWyi419drntUp3l7jaOgkeKzy_b4ZeyHC1cUxnkgry_4ZfSpVB4FUiufNnC63aO-6QEraJY8DcDgBlraW6Iatgv_TvlHbn1EYfsJgfmxohEyDOBatefHnS9mEVO5vmVx0UbLTYpg3/ Import GNS3 trên Vmware workstation
- Sau khi download GNS3 1.4.6 từ trang chủ, các bạn tiến hành giải nén GNS3 ra.

9QsHVEoB8zhnsPAg1O5m4WqnnsMc2FUwRN3_YUFcmjkCxcZvQR5n-FlllNKDJa4IiUoJiXiDb9-aLPGFHWDvj9rtWxCmM66NPgWOAjMpyCWQsak25YR5BbZ_D-R1eJp-gmHru6_DfsC-LtmdoQ- Double click vào file “GNS3 VM.ova” để import máy ảo GNS3 vào trong vmware workstation.

1V6Jh306YdPUsrVTvZqgtgU-CUE1oluZd4b7GlB3Aug34G3YCWfEojxZ7ziEvCc6kK5mkOaXiaNwFBmjC9a5ToIs1TPLKUHEVQXSrmtzuYwAZ-iYpc_Consa9nLHCcdzQx9VwjvgjBcNtIjCiAmZOYYIOJ6chfoZDONaf4Ck0IMTTtpttX8sPzK-bFRUKLLfCB3OBebIBrCbJctZHcAPOqY8JxX7V3XlXASGyqmTfxojmiw0nZhG0sgs7UlIJpK8KqsTeP_DfUOB57ahj5JSMZzILlVwfJo9F0IA- Sau khi import máy ảo GNS3 1.4.6 vào trong vmware workstation xong. Các bạn khởi động vm GNS3 lên để cấu hình.


YE8KZqwb3XW7_h-ujjsPb07kA_KAX3c7dZZo_8ACzalS2HwKoq5bApEDlKT75Ldilkxo_eb9wgvl1CIMFIV9wsMCdntRQkiywGFfjuNWOcZbfHEUWt-Gan-e7OSwJBIlLZQbPN9q5ZdSogqEpg


- Giao diện khởi động của GNS3 1.4.6. Thay vì thanh progress bar thông thường thì GNS3 sử dụng cái lưỡi con tắc kè ☺ Chờ cái lưỡi nó dài hết cỡ là khởi động xong :D


UINthWfoaCFBPR6YCTvS9G52KiXTZtVdKpiYOCuSL4VvWOOw3AMXWOtkrjFo7mx6gqrRSUNBc7qwUqu3C1Kr6kHgh4WHjd7cRh4qyULKvFGw5TQ9lNoWCtflil9axfpSGxdJ0kW4Xe0xPM-n8AVì vm GNS3 này chúng ta mới import chưa cấu hình gì nên card eth0 chưa có IP. Chúng ta cần cấu hình eth0 để GNS3 tích hợp với IOU thông qua interface eth0 này.


DJXVZWZNitwFl8MME-jZxTXuC7WtykyIp5YnKJorn6qciZQofPc3lRFA4eG1cMdcArvP6CP_gHw8_0iNYG19pcT1Ow_AMJOCQa-oeQYaG0xhwdkJTkn9mPmpKvnLD7vI2rf_OHeIl0DX9GZeqQChúng ta vào phần Networking để cấu hình IP, subnet, gateway, DNS… cho interface eth0.


F9BSkRZ2WS4BoZeIl4ZoSVIgIOICp59fScyPqPP91aHZIZlUH8KREsrImvyX9btJw2sGGof_M3x25-dgtv3DJjh2x6cwuVTDfeOQwL8mMhjvuePp8NOzMA4gnewiCgtRgalACZ84faR5cC8kJASau khi cấu hình xong eth0 GNS3 sẽ yêu cầu bạn reboot vm GNS3 để apply cấu hình.


ch4rsNiGUPVsUrwZPagqkTGkH-gqkFa_7_n0IE-6zkFQjbuRMW8LbJk9Mp5uKKMzRDHXkHh-pt3mPkVeqR5Ed-7mA6Oh2CMOvxY240AprS_mRlcCbvwoUvrl_-1tsGo_eQ4_ilfcuN6H8uEbTQĐây là file config các thông số cho các interface của vm GNS3. Chúng ta sẽ thay đổi thông tin của interface eth0 của vm GNS3.

Sau khi cấu hình xong các bạn nhán “ctrl + O” để lưu cấu hình.

u48yNAQZEW0Q270Vs6DpiuNz8mY1qKyAH9t4dM9knqShLchuXKsGdTYgF4I_yHYUj0UUKp5Xrsf2MCS8pXFcdVMpMyAjc3S357fvOOkwh8H6nBub-K6n8H45SOWlBmGLi8q4F1zaFNjBeBvXlw- Sau đó vm GNS3 sẽ tiến hành reboot.

- Và đây là thông tin của vn GNS3 sau khi chúng ta cấu hình xong


i30JLb6kHVkXSGdOO8pWfz9xk0ULvNFOnd9xr0v0O9791WsQDFGpYQCYF0tSLJwGQDWhKHVQSgalmCWUSvP9zL2B3iuZ3w2KQzAhjLp70aXZhPwYTWrWVz-oyzZnBVybqUGW3HDQurNOkWvMwgTheo thông tin trên chúng ta có thể truy cập vào GNS3 thông qua

  • Web: 10.123.10.165:8000 để upload IOS, license…

  • SSH: với user name
    • Username: gns3 password: gns3

    • Để có thể sử dụng quyền root bạn có thể gõ lệnh : “sudo su”. Mặc định user root không có password.
Bây giờ chúng ta sẽ login vào GNS3 bằng giao diện web để upload license và IOS cho IOU.

ZYPeETSzHHPT6rHL9H2it_PqraOWBfRoAqhIRv94bcP0vB86_AmerRzjA7-t25ZbkgXkwb6dO1Mha24OLy3g7QJcjqYxt-hL5Z23Gg6tOcdDOJ5GLHRik4hqU7S2s5YrrWg6qIgKrljxTcS9bg
 
Last edited:

Install gns3 integrattion IOU


Video hướng dẫn cài đặt


4/ Tích hợp IOU với GNS3

- Mặc định GNS3 để IOU host có địa chỉ 127.0.0.1:8000. Chúng ta cần sửa thành IP của IOU để add các image IOS của IOU vào GNS3.

- các bạn vào mục “Edit -> Preferences -> Server” thay đổi Host Binding thành địa chỉ IP của PC cài đặt GNS3.

DAvgDawSjwLjP7ZmkhkNyp4uVYU2Mia5OtxLvjnMcBV8ih3WzfL_fJKSddfyys146lLGIaW9yrF1aSAbfC5RSXLHAYq8eCg0meevlXlRKizrDd68nk7kZaGyAizVfEYSJK1OQwvw3DDkU9EwjQaCugS8LuuvdJOLBtUdE0bvDANh9dgnlS6Nvb97y5sRtuZrAyWNwBV788r4YgK0jx14Wr3bJ2m5LWA4X2kKNcFGNKZJooI-j2HU04adZzzSaeX0mnPSosf7eD60Hnu5-I7rhey-l643nW0H3xVQhpa2ky9tJNteJ3_Gwqz0nXx0FWIERiHKSESurSVBfF_KHIeDdD9zIMklQpwUjmzSogeJoMOdvRRo-SsRVHBJok9gBN6YBvH8YGbDmTirTJUiN1mAFYeUgHRCfffllWiORcpCWTSrqHhStw0BCA- qua tab “Remote Servers” và add địa chỉ vm GNS3 cài trên Vmware Workstation.

qg5_YD8o9uhV0chP5ymRLSDXGg-Kk2GevaCYUDGHHl9CbM0WFH1_Mx50_LJovdQS108QUtZjFo_v0SoprNRRmMb-x1eUrfEb-9DiMCzy5S3oXeQ72lLNpqevwj78YnUPqhex8gLuJIn1ZqF16Q- Tích hợp GNS3 và Cisco IOU.

Các bạn add license IOU bằng cách upload file “IOURC.txt’ lên vm GNS3.

ZYPeETSzHHPT6rHL9H2it_PqraOWBfRoAqhIRv94bcP0vB86_AmerRzjA7-t25ZbkgXkwb6dO1Mha24OLy3g7QJcjqYxt-hL5Z23Gg6tOcdDOJ5GLHRik4hqU7S2s5YrrWg6qIgKrljxTcS9bg


Sau đó các bạn vào tab “Edit -> Preferences -> IOS on UNIX” và add đường dẫn của “IOURC.txt” mà bạn đã upload lên vm GNS3.

d-0xd0W7rneOz1W3ZD6ExKAvFsXGwjc5HC70KmxlOtcSL9JqkGXbbVcBSbB1N0Z2jNqWxc6eE2ibRoE5SRadF1XYM1yjZ_oHmTsED1NVby_d7n8cdeixWETAvhJfOAbBA_ekNwBqa4x-_E7cPQ- Tương tự các bạn thực hiện upload các IOS của Cisco lên vm GNS3 thông qua giao diện web.


ZYPeETSzHHPT6rHL9H2it_PqraOWBfRoAqhIRv94bcP0vB86_AmerRzjA7-t25ZbkgXkwb6dO1Mha24OLy3g7QJcjqYxt-hL5Z23Gg6tOcdDOJ5GLHRik4hqU7S2s5YrrWg6qIgKrljxTcS9bg- Tiếp theo chúng ta sẽ add các image IOU vào GNS3


TTmQHpdEK9HcTXw438Ru9B34hCi0LqaJ8dMzwDrchVmra2HpScgEVyx6_o6FHnu4o1O_8-YiOiSLZFXlKgrAA__DU84i63WSSga-fhPSwlEiOUDPjVrSMmQ2UObbouhXpgYuHEVsJNpEd-sGDQChọn “Run the IOU on a remote computers”. Nó sẽ thực hiện load IOS từ IOU lên GNS3


35gIZwkaJXtMlZU7DmLOmeu69V_ppo9ytW-rx4ocWBtQ_U_FdN4alVR1-rQvA6tJ-4N-hWnew6nM321JUEnEt_iVdZZs0aKr6iI6VdpyyN4d1Mkm_-0sC9HebhiFst-oVxpHAY-hvd8-s-eoZA- Ở đây các bạn đặt tên cho thiết bị IOU và chọn image IOS mà bạn đã upload lên vm GNS3 mà bạn muốn sử dụng.

j2gtZTqqVasmYBpEINNo4U2H3Vkdquv3B8f-3J6-2fUtU2qhbuVdmCjO5TDX2TMmBgRlJAUxrOaCab9bD0WPv2NC6MT9OAHfWuFID3D9_FsUFE0WhLb_WZg2ErPf1vrPcfPnqX-45rt1Q_8Q9gNhư vậy chúng ta đã tạo ra Router và Switch chạy IOS thiệt của Cisco


pe-Lmc1vvG1ww4o0OBTKckPPm82ndrbQ1irjun0ZcO-GQa_7p4A_OUzTsn9dyEw4im71t-rE6gpuUhp_DwuSS0QvBXGrH56Wh1PcdwNClQNJp_gAKZUi2AW6i1-LT73AzcnhjrMi5_NaXQMiAw- Các bạn có thể kiểm tra và chạy thử bằng cách kéo thả các router và Switch IOU vào GNS3 để sử dụng làm lab.


4eFL0vYgK-w_EC7YEQekHE6FG7RD1lRXjunzG1iXaGkbZpdACDwYRn5Bm2AFFUK9aJmyuSG99nUEpkj0fIERe5I0JIqkMKfFyiQfnrWoS_GO8CuQKY7HCjUGghjX6bICu55tnLoASiadKwHa1A
 
Last edited:
mình cài xong nhưng vào console thì không hiện gì lên để gõ lệnh, fix giúp mình với
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu