VMware Cài đặt LAMP Stack Linux, Apache, MySQL, PHP trên CentOS 7

phongnt.1999

New Member

Cài đặt LAMP Stack Linux, Apache, MySQL, PHP trên CentOS 7
Giới thiệu

Để làm được một webserver trên CentOS 7 chúng ta cần cài đặt LAMP Stack. LAMP là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một webserver sử dụng Apache trên CentOS 7 hỗ trợ PHP và MySQL.


Bước 1 - Giả lập CentOS 7 trên VMWare.

 • Tương tự giả lập Windows Server 2016 trên VMWare, đầu tiên ta phải download file ISO tại đây. Chú ý cần lựa chọn phiên bản phù hợp.

 • Lưu ý tại phần Number of cores per processor trong phần tùy chỉnh ta chọn là 2, phần còn lại ta chỉ cần để mặc định. host web sever tren CentOS (1)


 • Bắt đầu gói cài đặt, cài đặt như 1 hệ điều hành bình thường.
Chú ý:
 • Chỉnh Date and times về Asian và City để là Ho Chi Minh.

 • Tại SOFTWARE chọn vào INSTALLATION SOURCE tiếp tục chọn Verify đợi cập nhập xong ta nhấn Done.

 • Phần SYSTEM chọn INSTALLATION DESTINATION sau đó chọn ổ đĩa 20 GiB đã được tạo từ trước sau đó, chọn Done.

 • Cuối cùng cũng phần vẫn SYSTEM chọn vào NETWORK & HOSTNAME, bật kết nối lên. Ghi hostname bạn muốn vào phần Hostname, nhấn Done. Sau đó nhấn vào Begin Installation.

 • Chọn vào phần ROOT PASSWORD, tạo mật khẩu sau đó nhấn Done. Đợi máy cài đặt xong thì nhấn Reboot.

Bước 2 – Cài đặt APACHE

 • Bước đầu tiên ta phải đăng nhập vào tài khoản root đã tạo ở trên.
Code:
Svuit login: root {tên đăng nhập}
Password:      {mật khẩu đã tạo ở trên}
[root@Svuit ~]# {đăng nhập thành công}
 • Cập nhập Yum, có thể mất một khoảng thời gian.
Code:
[root@Svuit ~]# yum update
 • Cài đăt Apache.
Code:
[root@Svuit ~]# yum -y install httpd
 • Khởi động và cho phép Apache khởi động cùng hệ thống.
Code:
[root@Svuit ~]# systemctl start httpd.service
[root@Svuit ~]# systemctl enable httpd.service
 • Trên CentOS 7 sử dụng Firewall-cmd nên các bạn sẽ tùy chỉnh cho phép truy cập từ bên ngoài.
Code:
[root@Svuit ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
[root@Svuit ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
[root@Svuit ~]# firewall-cmd --reload
 • Tạo một file để test xem trang web có được tạo thành công hay không. Thư mục mặc định của web Apache là /var/www/html.
Code:
[root@Svuit ~]# cd /var/www/html
[root@Svuit ~]# vi index.html
<p1> Svuit.vn xin chao tay ca cac ban </p1>
 • Sau khi ghi xong nội dung ta nhấn phím Esc và gõ “:x” để lưu lại và thoát file.
 • Để kiểm tra Apache có hoạt động không ta mở trình duyệt và gõ địa chỉ IP vào . Như vậy là thành công rồi.
 host web sever tren CentOS (2)
Lưu ý : Để xem địa chỉ IP chạy lệnh sau
Code:
[root@Svuit ~]# ip addr show

Bước 3 – Cài đặt MySQL5.

 • Để cài MySQL dung lệnh.
Code:
[root@Svuit ~]# yum -y install mariadb-server mariadb
 • Khởi động MySQL và cho phép khởi động cùng hệ thống.
Code:
[root@Svuit ~]# systemctl start mariadb.service
[root@Svuit ~]# systemctl enable mariadb.service
 • Đặt mật khẩu cho MySQL .
Code:
[root@Svuit ~]# mysql_secure_installation
Lưu ý trên màn hình hiện ra chỉ cần gõ y để đặt mật khẩu mới cho MySQL tại Set root password ? còn lại nhấn Enter bỏ qua hết.


Bước 4 – Cài đặt PHP

 • Cài đặt PHP ta chạy lệnh sau.
Code:
[root@Svuit ~]# yum -y install php php-mysql
 • Để Apach nhận ra PHP engine ta cần khởi động lại.
Code:
[root@Svuit ~]# systemctl restart httpd.service
 • Kiểm tra PHP có hoạt động hay không ta chạy lệnh
Code:
[root@Svuit ~]# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php
 • Kiểm tra PHP có chạy hay không ta truy cập vào file info.php như sau
  HTML:
  https://Địa_chỉ_IP_của_bạn/info.php
  hoặc
  HTML:
  http://Địa_chỉ_IP_của_bạn/info.php
  .
 • Bạn sẽ thấy trang như sau:
 host web sever tren CentOS (3)

Lời kết

Như bạn đã nhận thấy, xây dựng một web server không khó và nó không đòi hỏi quá nhiều kiến thức kỹ thuật. Bạn chỉ cần cài đặt LAMP trên CentOS 7. Apache sẽ quản lý nội dung trên trình duyệt, PHP sẽ thực thi lệnh và truy vấn tới MariaDB để lấy dữ liệu.
 
Last edited:
Top