Palo Alto Cấu hình Active License trên thiết bị firewall Palo Alto

khanhle

Internship/Fresher
Aug 25, 2022
32
0
6
20
Đăk lăk
Mục lục :​
 1. Kiểm tra thông tin thiết bị và license trên Portal
 2. Active License thông qua Web GUI của thiết bị
 3. Active License support

Sau khi thiết bị được đăng ký, bạn có thể thêm giấy phép. Bạn sẽ nhận được một (một gói) hoặc một số mã xác thực mà bạn cần nhập trên Portal hoặc thông qua tab license để kích hoạt giấy phép và bắt đầu sử dụng tính năng này trên thiết bị của mình.

Một số giấy phép phổ biến bao gồm :​
 • Support: Platinum, premium, standard, or partner-enabled.​
 • Threat prevention: Antivirus, anti-spyware, threat prevention, and daily updates.​
 • PAN-DB URL filtering.​
 • GlobalProtect portal: Enables mobile applications on Android, iOS, Win10 UWP, Chrome OS, and Linux. It enables Host Information Profile (HIP) checks and agentless VPNs.​
 • DNS security: Dynamic DNS signature lookups.​
 • WildFire: Threat signature feed and updates every minute​
 • Decryption port mirroring: Allows decrypted sessions to be copied to a different device More features are being added as Palo Alto Networks announces new products.​
 • Active license thông qua Customer support portals.​

1. Kiểm tra thông tin thiết bị và license trên Portal

Trong Customer Support Portal (CSP), ta có thể tìm thiết bị được đăng ký của ta dưới tab Assets. Có một biểu tượng bút chì cho phép bạn kích hoạt mã xác thực:
Eb2aqWc7AGygEEMYI4v6H2LBLC4m2l0uzmIXoMZvDgQZr5ptG9dxt-uVq8L65YIbFj5WZXE4GHfTYo_MOinN5I7eyKnujAbQ70580Cktom6eU4nDZFBhQgBzF0vJRYMdKicQmYw1Qe6CWOIfMFu5cI4

Bạn sẽ nhận thấy đã có giấy phép hỗ trợ bảo hành phần mềm hoạt động trong một khoảng thời gian giới hạn. Đây là giấy phép hỗ trợ tạm thời cho phép bắt đầu Ủy quyền trả lại hàng hóa (RMA) nếu thiết bị của bạn bị hỏng trong hộp đựng thiết bị. Để thêm giấy phép hỗ trợ thực tế và bất kỳ giấy phép tính năng nào, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì:
hDN9U2QiqUUJ16w5OKOhREw0gVPmRbz-gR4kNW9gDVT80k7I10mMbLscIrEcAFzUHjysHOF9WukUdOwg2g135t9nvfqA2MImXfrGlYof9fTEw-TwFQ14w8AMvfwm77dUwwGY2FDRUetLPJlNs5I4IKs


2. Active License thông qua Web GUI của thiết bị
Truy cập vào Web GUI của thiết bị sau đó chọn tab Device -> License
Uzp1FjoNrCvSNM0N11s7hmmTECGeVKv7OvYEXTofQBpwKSbHXNTr0MPXU2TfQ1kEgpt2ShuldpCa15SmHo8agvRVzA1xyia9i-2Uo4GRYFBVCC5Q5ARYNOuP5Kaa4g_DmYVNV0IygtRWGdkT1gQYGck


Nếu đã kích hoạt License trong trang Customer Support Portal thì tiến hành tải xuống các tệp license key, bạn chọn Manually upload license key rồi chọn Choose file để upload file license lên thiết bị.

mWiG_nl4PAUibpP_LYjihVI4FFTGsOPBV1EYdf-DZBfw8YiFC9LIvl9I2ix8ldfnq7prUloFqvWCdW6hO7Va82KORoDv1MKokVOo1refd6IBQa8v3ZmGZJnLdudkm3j1oDB4K2pXyC9trSMnaT0bZ7A

yUSVOr0u6Dk0Zzv3lVCB_Jh2_5M6V2KTD74BkSDin_svAkoOOjdStSlFco8xsg0wdK_x6ztpDMGJcQ9lAzdiAPYBgcHqljb6NZEPy6hlt0nC-UPgvDmD-qMHLLlNnOHhf9-_V3MdI0J2VhpEVLMuZMI


Nếu bạn đã active license trên Customer Support Portal và muốn nạp license, chọn Retriece license keys from license server. Đảm bảo rằng firewall phải được cài đặt với một chức năng của default gateway và DNS servers.
mY1emepEN27ugQ4XFXN9r5VbPv6Yi0NZcV-lD2ZRSb56ZNJP7CwZgJz07uvpIltgIIdqM7Pox5YYh_71PnekaunYNhaC42W3aeG95yRJuTdTPFYpGP2T6lerJhGz06AU0T0ueewvUQA00yrB-k0z3VA

Nếu bạn muốn active license mới với một code xác thực, chọn Activate feature using authorization code và bạn sẽ thấy một cửa sổ hiển thị lên nơi mà bạn có thể nhập mã code xác thực vào:


bvJCFpP7fq6EvyGpcqpu4-Fy7lj4hw0j_ivzm6J5ceT8577BqEgItmfUblgAnxs7MpNwOm1pVlEH4ILrxnMdnX9OAHJeHAWzpg-qXQnGjnoxpds6HWCTJtgrS7Oz4EclxTLUDabU-QXkUzGXJ3qli1M


_wUgoNAFX5xzrywBI61cP3iVCZUP3rJ8vtIqB6ziJ-0lp6ANQahFGrTVQ6S29KQPQt99TP35bAsifscIZ4d-Dbb3YFQdX0I-_XpGZJ2dbFzirFdfWEaKvIMy0jKAEX8LQAKKOiTBf41bKFdi5kX3XQY

Với mỗi giấy phép được thêm vào, một phần sẽ được thêm vào có chứa thông tin giấy phép
87Pr_N3SRd4jXL2Qh_A2eqnj6mQ9OJSGwtHhsywLOhb5iW8-zEcl0OOCqz0ybSI0cfDzAoLnS4GZ1OjuqVPdSaogp0MnKZPD61n910ctJHq7PAhDxN5_jaX760872U492ujLzSfBZ7Eq7IaEjhbf4t4


3. Active License support
Truy cập Device -> Support, chọn Active support using authorization code và nhập mã code xác thực vào để tiến hành nâng cấp gói hỗ trợ đối với thiết bị.
y3ScMYk-77rt9dYSElzvtwoSqtagaNdnNdk-FH0YxTMj27trGpUpfNXLxEvk05nEW-x4P-Pjk8dvvftt99jSrggef2dpNSOjeacxJQTYwik4QdpXGvICnsHyvIsbBNIA9MS99nx2Xt8aFMbpDW1xOIs
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu