vsphere

 1. diephan

  VMware [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

  How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore Các bước thực hiện: 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA 2. Cấu hình Management Group 3. Cấu hình server cluster 4. Kết nối Volume với Vmware vSphere 5. Tạo Datastore 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA Đăng nhập vào trang chủ HPE và...
 2. diephan

  VMware [LAB 1.3] Back up & Restore vCenter Server

  vCenter Server có hỗ trợ cơ chế sao lưu và khôi phục giúp khôi phục môi trường sau khi bị lỗi. Có thể sử dụng vCenter server Management để tạo bản sao lưu cho vCenter và khôi phục nó bằng cách sử dụng trình cài đặt GUI của công cụ. Link tải: Download vCenter 7 Chi tiết các bước backup &...
 3. diephan

  VMware [LAB 1.1] Join an Active Directory Domain in vCenter

  Để cấu hình quyền user và group từ Active Directory có thể truy cập các thành phần vCenter Server thì cần phải tham gia phiên bản vCenter Server vào Active Directory domain. Ví dụ: để cho phép người dùng Active Directory đăng nhập vào vCenter Server bằng cách sử dụng vSphere Client, bạn phải...
 4. diephan

  VMware Enable Passthrough for a Network Device on a Host

  VMDirectPath I / O (PCI passthrough) cho phép máy ảo chỉ định và truy cập trực tiếp các thiết bị PCI và PCIe vật lý được kết nối với một máy chủ cụ thể. Bằng cách này, máy ảo có thể truy cập trực tiếp vào các thiết bị, chẳng hạn như card âm thanh hoặc đồ họa cho hiệu suất cao. Có thể kết nối mỗi...
 5. diephan

  VMware [LAB 1.2] Setup permissions on vCenter

  Mô hình phân quyền cho hệ thống vCenter Server dựa vào việc gán quyền cho các đối tượng trong cấu trúc phân cấp đối tượng. Mỗi đối tượng có các quyền liên quan, mỗi quyền chỉ định cho một group hoặc user mà group hoặc user đó có đặc quyền trên đối tượng VD: Trên một máy ảo có thể chọn thêm...
 6. diephan

  VMware Cài đặt và nâng cấp VMware Tools trên máy ảo Windows

  Cài đặt VMware Tools là một phần của quá trình tạo một máy ảo mới và nâng cấp VMware Tools là một phần của quá trình giữ cho máy ảo đạt được các tiêu chuẩn hiện tại. VMware Tools là một bộ tiện ích giúp nâng cao hiệu suất của hệ điều hành khách của máy ảo và cải thiện việc quản lý máy ảo...
 7. gani

  VMware VMware Virtual Networking Concepts

  Giới thiệu Cơ sở hạ tầng VMware cung cấp hệ thống mạng phong phú có khả năng tích hợp tốt với doanh nghiệp mạng lưới phức tạp. Các khả năng mạng này được cung cấp bởi VMware ESX Server và được quản lý bởi VMware VirtualCenter. Với mạng ảo, bạn có thể nối mạng các máy ảo giống như cái cách bạn...
 8. V

  VMware [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 2

  Hướng dẫn triển khai VMware vSphere Replication trên nền tảng ảo hoá VMware vSphere Tham khảo các bài viết về VMware vsphere Replicate trên hệ thống vsphere 7 tại đây nhé: [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication worksworks.11762/ [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1 [Lab 7.8]...
 9. V

  VMware [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1

  Hướng dẫn triển khai VMware vSphere Replication trên nền tảng ảo hoá VMware vSphere Tham khảo các bài viết về VMware vsphere Replicate trên hệ thống vsphere 7 tại đây nhé: [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication worksworks.11762/ [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1 [Lab 7.8]...
 10. V

  VMware [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication works

  Hướng dẫn triển khai VMware vSphere Replication trên nền tảng ảo hoá VMware vSphere Tham khảo các bài viết về VMware vsphere Replicate trên hệ thống vsphere 7 tại đây nhé: [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication worksworks.11762/ [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1 [Lab 7.8]...
Top