VMware [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

diephan

Moderator
How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore

Các bước thực hiện:
1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA
2. Cấu hình Management Group
3. Cấu hình server cluster
4. Kết nối Volume với Vmware vSphere
5. Tạo Datastore

1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA

Đăng nhập vào trang chủ HPE và tải về file có tên HPE_StoreVirtual_VSA_2014_and_StoreVirtual_FOM_Installer_for_VMware_vSphere_TA688-10568.exe

1630263966833.png
Sau khi tải về, giải nén tệp và chọn VSAInstaller để bắt đầu cài đặt

1630263979432.png
Ở bước Welcome nhấn Next

1630263987918.pngBước tiếp theo chọn chấp nhận các điều khoản

1630263996841.png
Ở bước Install CMC, để cài đặt bảng điều khiển CMC, có thể bỏ qua bước này hoặc tùy chọn đường dẫn cài đặt CMC,..

1630264004645.png
Ở bước Host Setup, cung cấp tên của vCenter và tài khoản đăng nhập

1630264014756.png
Chỉ định host ESXi nào cài đặt StoreVirtural VSA

1630264023189.pngTrong bài lab này chúng ta sẽ chọn tùy chọn đầu tiên

1630264054795.pngChọn ổ đĩa mà VSA sẽ được cài đặt lên

1630264062550.pngCấu hình network cho VSA

1630264071108.png
Ở bước này chúng ta đặt tên cho VSA, và chọn loại ổ đĩa (trong lab này không có đĩa RDM nào khả dụng)

1630264079141.png
Ở bước này chúng ta sẽ chọn các đĩa mà VSA sẽ sử dụng để lưu trữ đĩa cho VM

1630264086962.pngỞ bước này, không cần cài đặt gì thêm, chọn No, I am done

1630264095240.pngSẽ có một thông báo bật lên cho trước khi cài đặt, nhấp vào OK để xác nhận

1630264102170.pngTrước khi bắt đầu Deploy, hãy kiểm tra cài đặt sau đó nhấp vào Deploy

1630264109545.png
Quá trình triển khai có thể mất vài phút, sau khi hoàn thành

1630264117833.png
2. Cấu hình Management Group

Sau khi quá trình triển khai hoàn thành, chúng ta hãy bật bảng điều khiển CMC lên, nếu không thấy thiết bị nào xuất hiện ở mục Available System, chúng ta có thể vào Find > Find Systems… để dò tìm thiết bị

1630264125280.pngĐể tạo Management Group vào Task > Management Group > New Management Group

1630264135254.png

Ở bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo một tên cho Management Group

1630264141337.pngTiếp theo, tạo một user admin để quản lí Group

1630264147078.png
Ở bước này, chỉ định một NTP Server

1630264158854.pngTiếp theo là chỉ định DNS Server

1630264165137.pngBỏ qua bước cài đặt thông báo qua mail

1630264172267.png


Bước tiếp theo là tạo Cluster, ở lab này chúng ta chọn Standard Cluster

1630264178438.pngChỉ định tên cho Cluster

1630264183232.png


Đặt địa chỉ VIPsubnet

1630264189996.pngỞ bước này chúng ta tạo một Volume với Volume Name là Volume01, Report Volume size là 100 GB

1630264196488.pngCuối cùng là bản tóm tắt các cài đặt

1630264207077.png


3. Cấu hình server cluster

Mục đích của việc tạo Server cluster là để nhóm các cài đặt kết nối giống nhau đến một hoặc nhiều volume. Ví dụ ở bài lab này chúng ta có mô hình như sau:

1630264214069.png


Trong đó Server Cluster cấu hình để hai host ESXi có thể chia sẻ sử dụng cùng một Volume

Nếu ESXi host chưa có iSCSI adapter, chúng ta cần phải thêm iSCSI adapter của Vmware bằng cách chọn vào một host ESXi -> Configuration -> Storage Adapters -> Add Software Adapter

1630264223662.png


Chọn Add Software iSCSI Adapter sau đó nhấp vào OK
Thực hiện tương tự trên host còn lại

1630264230628.pngTừ menu Task > Server Cluster > New Server Cluster ..

1630264235813.pngCác Management Group đang tồn tại sẽ được liệt kê ra, chúng ta chọn vào một nhóm > Continue

1630264244867.pngSau đó thêm từng server node vào Cluster, trong lab này sẽ gồm 2 host có IP lần lượt là 10.123.20.15 10.123.20.17

Trong Allow access via iSCSI chúng ta cần chỉ định iSCSI initiator name ( giá trị trường này được copy từ vCenter qua)
Ở lab này chúng ta không cần cấu hình phương thức xác thực CHAP


1630264254778.png


Làm tương tự với host2
Lưu ý: Tối thiểu cho một Server Cluster là 2 node


1630264262164.png
Cuối cùng chúng ta sẽ đặt tên cho Server Cluster, nhấn OK để tiếp tục

1630264268599.pngỞ đây chúng ta có thể chỉ định quyền cho từng Volume nếu cần thiết

1630264279450.png4. Kết nối Volume với Vmware vSphere Datastore

Đầu tiên chúng ta sẽ xác định mạng nào đang được sử dụng để kết nối với Storage
Trên mỗi host vào Configure > Storage Adapters > chọn vào iSCSI Software Adapter đã tạo ở bước trước > Network Port Binding > Add

1630264292647.png
Chọn một Vmkernel Adapter sẽ mang lưu lượng iSCSI đến Storage (datastore nơi chứa dữ liệu VM)

1630264299324.pngTiếp theo, di chuyển qua tab Dynamic Discovery, thêm địa chỉ VIP của HPE StoreVitual Cluster là 10.123.20.13 vào danh sách Target.

1630266544830.pngLàm tương tự với host còn lại

1630266608918.pngSau vài phút Rescan Storage, chúng ta sẽ thấy các Storage Device mới trong danh sách

1630264305515.pngTa thấy kích thước thực ban đầu của volume là ~ 700 GB, nhưng ở đây chỉ hiển thị 100 GB do khi cấu hình Volume chúng ta đặt Volume size là 100 GB

1630264311008.png5. Tạo Datastore

Click phải vào Datacenter > Storage > New Datastore

1630264318754.pngCó thể tùy chọn loại datastore là VMFS hoặc NFS,..

1630264323626.pngĐặt tên cho Datastore và chọn một trong 2 host trong Server Cluster sẽ hiển thị LUN cần thêm vào datastore

1630264330319.pngChọn VMFS version

1630264335443.png


Cấu hình phân vùng

1630264341525.png


Cuối cùng xem lại các cài đặt trước khi Finish


1630264346172.png


Kết quả :

1630264372809.pngBây giờ chúng ta có thể tạo máy ảo trên Datastore vừa tạo

1630264363709.png
 

Attachments

Last edited:
Top