vmware

 1. diephan

  VMware [LAB 3.1] VMware Site Recovery Manager

  1. VMware Site Recovery VMware Site Recovery là một phần mở rộng cho VMware vCenter Server, cung cấp giải pháp phục hồi sau thảm họa và liên tục cho doanh nghiệp giúp bạn lập kế hoạch, kiểm tra và chạy khôi phục máy ảo vCenter Server. VMware Site Recovery sử dụng vSphere Replication để bảo vệ...
 2. diephan

  VMware [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

  How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore Các bước thực hiện: 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA 2. Cấu hình Management Group 3. Cấu hình server cluster 4. Kết nối Volume với Vmware vSphere 5. Tạo Datastore 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA Đăng nhập vào trang chủ HPE và...
 3. diephan

  VMware [LAB 1.1] Join an Active Directory Domain in vCenter

  Để cấu hình quyền user và group từ Active Directory có thể truy cập các thành phần vCenter Server thì cần phải tham gia phiên bản vCenter Server vào Active Directory domain. Ví dụ: để cho phép người dùng Active Directory đăng nhập vào vCenter Server bằng cách sử dụng vSphere Client, bạn phải...
 4. diephan

  VMware Enable Passthrough for a Network Device on a Host

  VMDirectPath I / O (PCI passthrough) cho phép máy ảo chỉ định và truy cập trực tiếp các thiết bị PCI và PCIe vật lý được kết nối với một máy chủ cụ thể. Bằng cách này, máy ảo có thể truy cập trực tiếp vào các thiết bị, chẳng hạn như card âm thanh hoặc đồ họa cho hiệu suất cao. Có thể kết nối mỗi...
 5. diephan

  VMware [LAB 1.2] Setup permissions on vCenter

  Mô hình phân quyền cho hệ thống vCenter Server dựa vào việc gán quyền cho các đối tượng trong cấu trúc phân cấp đối tượng. Mỗi đối tượng có các quyền liên quan, mỗi quyền chỉ định cho một group hoặc user mà group hoặc user đó có đặc quyền trên đối tượng VD: Trên một máy ảo có thể chọn thêm...
 6. diephan

  VMware Cài đặt và nâng cấp VMware Tools trên máy ảo Windows

  Cài đặt VMware Tools là một phần của quá trình tạo một máy ảo mới và nâng cấp VMware Tools là một phần của quá trình giữ cho máy ảo đạt được các tiêu chuẩn hiện tại. VMware Tools là một bộ tiện ích giúp nâng cao hiệu suất của hệ điều hành khách của máy ảo và cải thiện việc quản lý máy ảo...
 7. BlackDrag0n

  VMware [Lab] CLI Deployment of the vCenter Server Appliance

  [Lab] CLI Deployment of the vCenter Server Appliance Ở bài lab này mình sẽ thực hiện việc cài đặt vCenter bằng CLI. Như mọi người thường hay dùng UI để có thể setup vCenter một cách đễ dàng, các bước cài đặt vCenter mọi người có thể tham khảo bài viết. Việc cài đặt vCenter bằng CLI sẽ dựa trên...
 8. gani

  VMware VMware Virtual Networking Concepts

  Giới thiệu Cơ sở hạ tầng VMware cung cấp hệ thống mạng phong phú có khả năng tích hợp tốt với doanh nghiệp mạng lưới phức tạp. Các khả năng mạng này được cung cấp bởi VMware ESX Server và được quản lý bởi VMware VirtualCenter. Với mạng ảo, bạn có thể nối mạng các máy ảo giống như cái cách bạn...
 9. diephan

  VEEAM Cài đặt Vmware Backup Proxy- Virtual Appliance mode

  Transport Modes là một phương pháp được Veeam Data Mover sử dụng để lấy dữ liệu VM từ nguồn và ghi dữ liệu VM vào đích. Để truy xuất dữ liệu, Veeam Backup & Replication cung cấp các chế độ sau (bắt đầu từ chế độ hiệu quả nhất): Direct storage access, Virtual appliance, Network. Virtual...
 10. V

  VMware [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 2

  Hướng dẫn triển khai VMware vSphere Replication trên nền tảng ảo hoá VMware vSphere Tham khảo các bài viết về VMware vsphere Replicate trên hệ thống vsphere 7 tại đây nhé: [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication worksworks.11762/ [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1 [Lab 7.8]...
 11. V

  VMware [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1

  Hướng dẫn triển khai VMware vSphere Replication trên nền tảng ảo hoá VMware vSphere Tham khảo các bài viết về VMware vsphere Replicate trên hệ thống vsphere 7 tại đây nhé: [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication worksworks.11762/ [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1 [Lab 7.8]...
 12. V

  VMware [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication works

  Hướng dẫn triển khai VMware vSphere Replication trên nền tảng ảo hoá VMware vSphere Tham khảo các bài viết về VMware vsphere Replicate trên hệ thống vsphere 7 tại đây nhé: [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication worksworks.11762/ [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1 [Lab 7.8]...
 13. root

  VMware [Lab 9.1] Install Host Patches from Update Manager on vCenter

  Install Host Patches from Update Manager on vCenter Chọn bản Patch mà bạn muốn cài đặt cho các ESXi Host để fix lỗi. Ở menu Baseline bạn có thể thấy được tên các package của bản vá, ID, trạng thái và mức độ security của bản vá, ESXi Version để áp dụng bản vá… Chọn “Cluster” hoặc “ESXi” cần cài...
 14. V

  Bug This host is potentially vulnerable to issues described in CVE-2018-3646

  HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC ISSUE CVE-2018-3646 TRÊN VMWARE ESXI Issue: This host is potentially vulnerable to issues described in CVE-2018-3646, please refer to https://kb.vmware.com/s/article/55636 for details and VMware recommendations. KB 55636 Tham khảo: https://kb.vmware.com/s/article/55806...
Top