VMWare [CHAP-02] Các kiến trúc và mô hình xây dựng vSAN Cluster

vSAN Original Storage Architecture
-
Kiến trúc OSA được thiết kế cho nhiều loại thiết bị lưu trữ (HDD và SSD). Mỗi máy chủ đóng góp dung lượng lưu trữ có một hoặc nhiều Disk Group. Mỗi Disk Group chứa một SDD dùng làm bộ đệm và nhiều ổ đĩa (SSD và HDD) dùng để đóng góp vào dung lượng

1711101288437.pngvSAN Express Storage Architecture
- Kiến trúc ESA được thiết kế cho các thiết bị Flash Nvme. Mỗi máy chủ đóng góp dung lượng lưu trữ có một Storage Pool duy nhất (gồm 4 thiết bị flash trở lên), mỗi thiết bị flash vừa dùng làm bộ đệm vừa đóng góp vào dung lượng của cụm vSAN

1711101342244.png


vSAN Ready Node
- Là giải pháp cấu hình sẵn của vSAN được cung cấp bởi các đối tác của VMware như Dell, Fujitsu, IBM,.. Giải pháp này đã bao gồm cấu hình máy chủ đã được kiểm tra và chứng nhận để triển khai vSAN

Standard vSAN Cluster
- Cụm vSAN tối thiểu 3 máy chủ. Các máy chủ trong cụm thường nằm ở một site duy nhất và được kết nối trên cungk mạng layer 2
- Cấu hình All Flash yêu cầu phải có kết nối mạng 10Gb, với kiến trúc ESA yêu cầu kết nối mạng 25Gb


1711101895127.pngTwo-Node vSAN Cluster
- Gồm 2 máy chủ ở cùng một site và một máy chủ Witness. Máy chủ Witness có thể đặt ở site khác với site chính. Thông thường máy chủ Witness ở cùng site với site chính và cùng với vCenter Server

1711102353292.pngvSAN Stretched Cluster
- Các máy chủ trên vSAN Stretched Cluster được phân bố đều ở 2 site
- Hai site phải có độ trễ mạng không quá 5ms
- Máy chủ Witness đặt ở site thứ 3


1711102010589.png
 

Attachments

  • 1711101527112.png
    1711101527112.png
    99 KB · Views: 0
Last edited:
  • Like
Reactions: thinhnhd
vSAN Original Storage Architecture
-
Kiến trúc OSA được thiết kế cho nhiều loại thiết bị lưu trữ (HDD và SSD). Mỗi máy chủ đóng góp dung lượng lưu trữ có một hoặc nhiều Disk Group. Mỗi Disk Group chứa một SDD dùng làm bộ đệm và nhiều ổ đĩa (SSD và HDD) dùng để đóng góp vào dung lượng

View attachment 9321vSAN Express Storage Architecture
- Kiến trúc ESA được thiết kế cho các thiết bị Flash Nvme. Mỗi máy chủ đóng góp dung lượng lưu trữ có một Storage Pool duy nhất (gồm 4 thiết bị flash trở lên), mỗi thiết bị flash vừa dùng làm bộ đệm vừa đóng góp vào dung lượng của cụm vSAN

View attachment 9322

vSAN Ready Node
- Là giải pháp cấu hình sẵn của vSAN được cung cấp bởi các đối tác của VMware như Dell, Fujitsu, IBM,.. Giải pháp này đã bao gồm cấu hình máy chủ đã được kiểm tra và chứng nhận để triển khai vSAN

Standard vSAN Cluster
- Cụm vSAN tối thiểu 3 máy chủ. Các máy chủ trong cụm thường nằm ở một site duy nhất và được kết nối trên cungk mạng layer 2
- Cấu hình All Flash yêu cầu phải có kết nối mạng 10Gb, với kiến trúc ESA yêu cầu kết nối mạng 25Gb


View attachment 9327


Two-Node vSAN Cluster
- Gồm 2 máy chủ ở cùng một site và một máy chủ Witness. Máy chủ Witness có thể đặt ở site khác với site chính. Thông thường máy chủ Witness ở cùng site với site chính và cùng với vCenter Server

View attachment 9329


vSAN Stretched Cluster
- Các máy chủ trên vSAN Stretched Cluster được phân bố đều ở 2 site
- Hai site phải có độ trễ mạng không quá 5ms
- Máy chủ Witness đặt ở site thứ 3


View attachment 9328
lên tiếp chap tiếp theo bác ơi đang hay
 
  • Like
Reactions: diephan

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu