VMware [LAB 3.1] VMware Site Recovery Manager

diephan

Moderator
1. VMware Site Recovery

VMware Site Recovery
là một phần mở rộng cho VMware vCenter Server, cung cấp giải pháp phục hồi sau thảm họa và liên tục cho doanh nghiệp giúp bạn lập kế hoạch, kiểm tra và chạy khôi phục máy ảo vCenter Server. VMware Site Recovery sử dụng vSphere Replication để bảo vệ các máy ảo riêng lẻ và đĩa ảo của chúng bằng cách sao chép chúng từ phiên bản vCenter Server này sang phiên bản vCenter Server khác

Yêu cầu hệ thống tối thiểu
Site Recovery Manager phân phối dưới dạng thiết bị ảo 64 bit được đóng gói ở định dạng .ovf. Bạn phải triển khai thiết bị ảo trong môi trường vCenter Server bằng cách sử dụng trình hướng dẫn OVF deployment trên máy chủ ESXi​
Deployment type:
 • Light: 2 vCPU, 8 GB RAM, one 16 GB hard disk, and one 4 GB hard disk, 1 Gbit network card. Bạn có thể sử dụng kiểu triển khai này để bảo vệ ít hơn 1000 máy ảo.
 • Standard: 4 vCPU, 12 GB RAM, one 16 GB hard disk, and one 4 GB hard disk, 1 Gbit network card. Bạn có thể sử dụng kiểu triển khai này để bảo vệ nhiều hơn 1000 máy ảo.
Có thể cấu hình Site Recovery Manager để bảo vệ máy ảo theo nhiều cách khác nhau như:​
 • Datastore groups: Bảo vệ các máy ảo trong nhóm datastore bằng cách sử dụng cơ chế sao chép đĩa của bên thứ ba để cấu hình sao chép dựa trên mảng (array-based replication)
 • Individual virtual machines: Bảo vệ các máy ảo riêng lẻ trên máy chủ lưu trữ bằng cách sử dụng Site Recovery Manager kết hợp với VMware vSphere Replication.
 • Storage policies: Bảo vệ các máy ảo dựa trên sự liên kết của chúng với các chính sách lưu trữ cụ thể
2. VMware vSphere Replication

VMware vSphere Replication
là một phần mở rộng của VMware vCenter Server cung cấp khả năng sao chép và phục hồi máy ảo dựa trên hypervisor.Nó bảo vệ các máy ảo khi gặp sự cố lỗi một phần hoặc toàn bộ site bằng cách sao chép các máy ảo giữa các site:
 • Từ một source site đến một target site
 • Trong một site từ một cụm này đến một cụm khác
 • Từ nhiều source site đến một target site từ xa được chia sẻ
Yêu cầu hệ thống tối thiểu:
 • vSphere Replication được phân phối dưới dạng một thiết bị ảo 64-bit được đóng gói ở định dạng .ovf. Nó được cấu hình để sử dụng CPU lõi kép hoặc lõi tứ, ổ cứng 16 GB và 17 GB và RAM 8 GB. Máy chủ vSphere Replication bổ sung yêu cầu RAM 1 GB.
 • Phải triển khai thiết bị ảo trong môi trường vCenter Server bằng cách sử dụng trình hướng dẫn triển khai OVF trên máy chủ ESXi.
vSphere Replication use cases
 • Bảo vệ dữ liệu và khôi phục thảm họa trên cùng site hoặc giữa nhiều site
 • Data center migration
 • Công cụ Replication cho VMware vCenter™ Site Recovery Manager™
vSphere Replication features and benefits
 • Triển khai dễ dàng
 • Tích hợp với vSphere Web Client giúp dễ dàng quản lý và giám sát.
 • Bảo vệ gần như mọi máy ảo bất kể hệ điều hành (OS) và các ứng dụng
 • Chỉ những thay đổi mới được sao chép, giúp cải thiện hiệu quả và giảm mức sử dụng mạng
 • Mục tiêu điểm khôi phục (RPO) nằm trong khoảng từ 5 phút đến 24 giờ và có thể được định cấu hình trên cơ sở mỗi máy ảo
 • Khả năng tương thích được cung cấp với VMware vSAN ™, SAN, NAS truyền thống và bộ nhớ cục bộ
 • Phục hồi nhanh chóng cho các máy ảo riêng lẻ giúp giảm thiểu thời gian chết và các yêu cầu về tài nguyên.
 • Mã hóa lưu lượng replica và nén giúp bảo mật dữ liệu được sao chép và giảm tiêu thụ băng thông mạng
 • Hỗ trợ cho Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) và hệ thống tệp Linux quiescing cải thiện độ tin cậy của các máy ảo được phục hồi.


Nội dung :

1. Deploy Site Recovery Manager Virtual Appliance
2. Configure SRM Virtual Appliance to Connect to a vCenter Server
3. Deploy VMware vSphere Replication
4. Configure the vSphere Replication Appliance to Connect to a vCenter Server


Mô hình lab:

1631550236931.png


Mô hình triển khai gồm 2 site gồm:
1. Protected Site: vcenter.lab.vn
 • AD/NTP server : 10.123.20.18
 • vSphere Replication Appliance : 10.123.20.12
 • SRM Appliance: 10.123.20.14
2. Recovery Site: vcenter2.lab.vn
 • vSphere Replication Appliance : 10.123.20.21
 • SRM Appliance: 10.123.20.13
Chuẩn bị file cài đặt:
VMWare-vSphere_Replication-8.4.0-18415587
VMware-srm-va-8.4.0.5363-17913189

Lưu ý khi cài đặt:
1. Đảm bảo thời gian phải được đồng bộ giữa các thành phần
2. Khi đặt DNS name, đảm bảo vcenter có thể phân giải được
Deploy Site Recovery Manager Virtual Appliance

1. Đăng nhập vào vcenter và nhấp phải vào resource chọn Deploy OVF Template…

1631550308104.png


2. Chọn Local file> Upload Files, mở file ISO vào mục “bin” và chọn tất cả tệp bên trong thư much “bin”

1631550317052.png

1631550323436.png


3. Nhập tên máy ảo và xác định vị trí thư mục của máy ảo

1631550335078.png


4. Chọn resource

1631550346492.png


5. Xem lại chi tiết cài đặt

1631550358392.png


6. Chọn chấp nhận điều khoản

1631550368208.png


7. Ở mục Configuration, chọn cấu hình triển khai là 2 vCPU (với môi trường ít hơn 1000 máy ảo)

1631550380083.png


8. Chọn datastore cho Virtual Appliance sẽ được triển khai

1631550397351.png9. Chọn mạng dùng trong việc triển khai máy ảo Virtual Applicance

1631550414958.png


10. Ở trang Customize template, đặt mật khẩu cho tài khoản root và nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của một máy chủ NTP. (Mật khẩu phải dài ít nhất tám ký tự và phải chứa các ký tự từ bốn lớp ký tự: chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt)

1631550426313.png

1631550438907.png


11. Ở bước cuối cùng, xem lại các cấu hình và chọn Finish

1631550450176.png


Sau khi SRM Virtual Appliance được triển khai xong, chúng ta bật máy SRM VA lên


Configure SRM Virtual Appliance to Connect to a vCenter Server

1. Mở trình duyệt web và truy cập https://appliance-IP-address-or-FQDN:5480. Đăng nhập vào VAMI bằng thông tin đăng nhập tài khoản “admin” được cung cấp trong quá trình triển khai OVF.

1631550472850.png
Để SRM kết nối với vcenter, tại tab summary chọn Configure Appliance

1631550483082.png


3. Ở trang Platform services controller cung cấp thông tin mà SRM sẽ regist

1631550489937.png4. Chọn Connect khi cảnh báo bảo mật xuất hiện để xác nhận chứng chỉ

1631550497832.png
5. Ở trang vCenter Server, chọn chính xác một vcenter sẽ kết nối

1631550505260.png
6. Chọn Connect khi cảnh báo bảo mật xuất hiện

1631550516095.png


7. Ở bước Name and Extension cấu hình Site Name, Administrator Email, Local host

1631550524720.png


8. Ở trang Ready to complete chọn Finish và Site Recovery Manager sẽ bắt đầu đăng kí với vcenter


1631550532364.png


Sau khi hoàn thành việc đăng kí, ta vào Menu > Site Recovery sẽ xuất hiện trạng thái của SRM.
Thực hiện deploy và cấu hình tương tự ở tất cả site

1631550550254.png


Deploy VMware vSphere Replication

1. Đăng nhập vào vcenter và nhấp phải vào resource chọn Deploy OVF Template…

1631550559762.png2. Chọn Local file > Upload Files, mở file ISO vào mục “bin” và các tệp bên trong thư mục “bin” (gồm vSphere_Replication_OVF10.ovf, vSphere_Replication_OVF10.cert, vSphere_Replication_OVF10.mf, vSphere_Replication-system.vmdk, and vSphere_Replication-support.vmdk)

1631550570734.png

1631550576330.png3. Nhập tên và thư mục nơi máy ảo sẽ được triển khai

1631550585752.png4. Chọn cluster, host, resource - nơi để chạy máy ảo

1631550595844.png


5. Ở bước Review details, xem lại chi tiết của virtual appliance

1631550605268.png


6. Chấp nhận các thỏa thuận cấp phép

1631550611974.png


7. Chọn số lượng vCPU cho virtual appliance

1631550618624.png


8. Chọn một datastore và định dạng đĩa cho virtual appliance

1631550626035.png


9. Chọn mạng từ danh sách các mạng có sẵn

1631550634396.png


10. Ở trang Customize template, đặt mật khẩu cho tài khoản root và nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của một máy chủ NTP. (Mật khẩu phải dài ít nhất tám ký tự và phải chứa các ký tự từ bốn lớp ký tự: chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt)

1631550639999.png

1631550647592.png


11. Xem lại ràng buộc với vCenter Extension vService

1631550655854.png


12. Ở bước Ready to complete, Xem lại cài đặt và nhấp vào Finish. vSphere Replication appliance sẽ được triển khai

1631550663702.pngSau khi vSphere Replication appliance được triển khai xong, bật máy vSphere Replication appliance lên


Configure the vSphere Replication Appliance to Connect to a vCenter Server

1. Đăng nhập vào VRMS Appliance Management bằng cách mở trình duyệt web và truy cập https://appliance-IP-address-or-FQDN:5480 và đăng nhập tài khoản “admin” được cung cấp trong quá trình triển khai OVF

1631550678746.png
]

2. Chọn tab Summary > Configure Appliance

1631550685304.png


3. Trên trang Platform Services Controller, hãy nhập thông tin về site mà bạn đã triển khai vSphere Replication Appliance

1631550693121.png

4. Khi được nhắc, nhấp vào Conncet để xác minh chứng chỉ

1631550706171.png


5. Ở trang Vcenter Server chọn vCenter Server để đăng ký vSphere Replication Appliance

1631550714045.png

1631550721697.png6. Ở trang Name and Extension, nhập thông tin cần thiết để đăng ký vSphere Replication Appliance với vCenter Server

1631550728824.png


7. Ở trang Ready to Complete, xem lại cài đặt và nhấn Finish

1631550733939.png

1631550742227.png


Sau khi hoàn thành đăng kí ta có thể xem trạng thái của vSphere Replication ở trang Site Recovery

1631550756122.png
 

Attachments

Last edited:
Top