storage

 1. diephan

  VEEAM Backup from Storage Snapshots

  Veeam Backup & Replication hỗ trợ quy trình tạo backup nhanh hơn cho các máy ảo lưu trữ đĩa của chúng trên hệ thống lưu trữ. Veeam Backup & Replication hoàn toàn không liên quan đến phần cứng, tuy nhiên, nó tích hợp với một số hệ thống lưu trữ cụ thể để tận dụng khả năng của ảnh chụp nhanh phần...
 2. diephan

  COMMVAULT Storage Policy

  1. Storage Policy Có 3 loại Storage Policy: Global Deduplication: một deduplication database chung được chia sẻ bởi nhiều chính sách lưu trữ. (3 storage policy primary copies có thể được liên kết với global deduplication database để các khối dữ liệu trên 3 chính sách chỉ được lưu trữ một lần)...
 3. diephan

  COMMVAULT Quá trình di chuyển dữ liệu

  Nội dung: Chunk Block Data Interface Pairs Data Stream Job Stream Device Stream Moving data to Secondary Copies 1. Chunk CommVault ghi dữ liệu được bảo vệ vào các media theo từng phân đoạn (chunk). Khi các job bảo vệ dữ liệu chạy, mỗi phân đoạn được ghi vào media index và cơ sở dữ liệu...
 4. diephan

  VMWARE [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

  How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore Các bước thực hiện: 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA 2. Cấu hình Management Group 3. Cấu hình server cluster 4. Kết nối Volume với Vmware vSphere 5. Tạo Datastore 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA Đăng nhập vào trang chủ HPE và...
 5. diephan

  VEEAM Virtual Appliance mode and Direct SAN Access

  Transport Modes là một phương pháp được Veeam Data Mover sử dụng để lấy dữ liệu VM từ nguồn và ghi dữ liệu VM vào đích. Để truy xuất dữ liệu, Veeam Backup & Replication cung cấp các chế độ sau (bắt đầu từ chế độ hiệu quả nhất): Direct storage access, Virtual appliance, Network. 1. Virtual...
 6. diephan

  FUJITSU Cài đặt và vận hành Fujitsu Eternus SAN storage

  I. Khởi tạo ban đầu Fujitsu ETERNUS Storage (Entry Model: DX100, DN200) được trang bị 02 Controller Module (CM). Mỗi CM có 01 cổng RMT và 01 cổng MNT. RMT: khởi tạo ban đầu và hỗ trợ thiết bị. MNT: kết nối vào hệ thống quản lý vận hành. Link tài liệu chi tiết Initialize Setup Guide...
 7. diephan

  VEEAM Cách tạo một Job Backup

  Để sao lưu máy ảo, bạn phải cấu hình backup job . Job backup xác định cách thức, địa điểm và thời điểm sao lưu dữ liệu VM. Một job có thể được sử dụng để xử lý một hoặc nhiều máy ảo. Job có thể được bắt đầu theo cách thủ công hoặc được lên lịch chạy tự động tại một thời điểm cụ thể. Bước 1...