Commvault Quá trình di chuyển dữ liệu

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
77
28
18
1662525391174.png

Nội dung:
Chunk

Block
Data Interface Pairs
Data Stream
Job Stream
Device Stream

Moving data to Secondary Copies


1. Chunk
 • CommVault ghi dữ liệu được bảo vệ vào các media theo từng phân đoạn (chunk).
 • Khi các job bảo vệ dữ liệu chạy, mỗi phân đoạn được ghi vào media index và cơ sở dữ liệu CommServe. Điều này tạo ra các điểm trong đó công việc có thể được tiếp tục nếu xảy ra sự cố về Network, Client hoặc Media Agent (công việc có thể tiếp tục từ phân đoạn được ghi vào thành công)
 • Trong trường hợp các Job đang được thực hiện qua WAN, giảm kích thước phân đoạn có thể cải thiện hiệu suất tổng thể. kích thước đoạn nhỏ hơn sẽ giới hạn số lượng dữ liệu sẽ phải được truyền lại. Đối với khách hàng đáng tin cậy, MediaAgent và mạng sử dụng kích thước phân đoạn cao hơn sẽ cải thiện hiệu suất.
Kích thước chunk mặc định cho sao lưu băng và đĩa và phạm vi kích thước chunk được đề xuất:

Storage MediaBackup TypeDefault Chunk SizeRecommended Range of Chunk Size
TapeGranular Backup8 GB8 GB, 16 GB, 32 GB
Database Backup16 GB8 GB, 16 GB, 32 GB
DiskAll Backups4 GB----
CloudAll Backups4 GB----
Amazon Glacier (Direct Glacier)32 GB----
Direct Attached NDMPAll backups16 GB----
Scale out StorageAll backups8 GB----

2. Block

 • Block size xác định kích thước khối khi ghi dữ liệu vào storage . Kích thước này có thể được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu phần cứng và cũng cải thiện hiệu suất
 • Block size mặc định mà phần mềm CommVault sử dụng là 64KB
 • Block size phụ thuộc vào phần cứng. Tất cả các card mạng, Host Buss Adapters, switches, hệ điều hành và ổ đĩa (ở cả môi trường production và DR - nơi dữ liệu được khôi phục) phải hỗ trợ kích thước khối.
3. Data Interface Pairs

 • Data Interface Pairs (DIP) được sử dụng để xác định rõ ràng đường dẫn mạng IP vật lý sẽ đi từ nguồn đến đích của dữ liệu. Một máy tính có thể có nhiều network interface
 • Sử dụng nhiều NIC có thể làm giảm tắc nghẽn mạng trong các tình huống phần mềm truyền một lượng lớn dữ liệu bằng mạng.
 • Network interface mặc định được nhắc trong khi cài đặt CommServe và MediaAgent. Đây là interface dùng để vừa giao tiếp vừa truyền dữ liệu giữa các máy tính tương ứng. Nếu MediaAgent và máy khách có nhiều interface, có thể xác định interface bổ sung để truyền dữ liệu
 • DIP có thể được cấu hình theo nhiều cách khác nhau:
+ Tab Job Configuration trong client properties:
1662527855805.png


+ Trong Control Panel: có thể được sử dụng để cấu hình cho các máy khách và MediaAgent:
1662528055420.png


4. Data Stream

 • Data Stream ( còn gọi là data reader) xác định số thao tác đọc đồng thời sẽ được thực hiện khi bảo vệ subclient
1662533210754.png


 • Một hoặc nhiều thao tác đọc sẽ được sử dụng để đọc source data. Sau khi dữ liệu được đọc, nó sẽ được xử lý bởi iDataAgent và sau đó được gửi đến Media Agent (Job Streams). Sau đó, Media Agent xử lý dữ liệu, sắp xếp dữ liệu thành các mảnh (chunk) và ghi dữ liệu vào storage (Device Streams)
5. Job Stream

 • Job Stream cho các công việc bảo vệ dữ liệu chính (primary protection job) là các luồng mạng chạy từ máy khách đến Media Agent. Số lượng Job Stream đồng thời có thể chạy trong một môi trường dựa trên số luồng được cấu hình ở MediaAgent, số luồng mà một Library chấp nhận và số Data Stream được cấu hình ở Storage Policy
 • Số Job StreamMedia Agent sẽ chấp nhận được xác định bởi Maximum number of parallel data transfer operations được cấu hình trong tab Genera của Media Agent
1662533535127.png


6. Device Stream
Khi Job Stream được Media Agent nhận, dữ liệu được đưa vào định dạng chunk và được ghi vào media dưới dạng Device Stream. Số Device Stream có thể được sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại thư viện, cấu hình thư viện và cấu hình chính sách lưu trữ.

Tape Library Device Streams
 • Đối với các thư viện băng, nếu có 8 ổ đĩa trong thư viện thì không quá tám luồng thiết bị sẽ được sử dụng.
 • Mặc định, mỗi Job Steam sẽ ghi vào một Device Stream
 • Để cho phép nhiều Job Steam được ghi vào một ổ băng, có thể bật tính năng ghép kênh (multiplexing)
1662533712070.png


Moving Data to Secondary Copies

 • Đối với thư viện đĩa, nếu một thư viện đĩa có 2 mount path với 10 writer mỗi mount path, thì tổng cộng có 20 Device Stream có thể ghi vào thư viện.

1662540683333.png


1662540798975.png


7. Moving data to Secondary Copies

Các phương pháp đocwj sử dụng để di chuyển dữ liệu sang nơi lưu trữ thứ cấp:

 • Auxiliary copy
1662541185382.png


 • Inline copy: Dữ liệu được chuyển từ Client đến Media Agent dưới dạng các Job Stream. Sau đó, Media Agent tạo hai tập hợp các Device Stream, mỗi luồng sẽ đi đến thư viện thích hợp
1662541218528.png


 • Parallel copy: đọc dữ liệu bản sao nguồn (chỉ một lần) có thể được ghi đồng thời vào nhiều bản sao thứ cấp thay vì tuần tự. Cả hai bản sao thứ cấp phải có tùy chọn Enable Parallel Copy được bật và các thư viện đích phải có thể truy cập được từ cùng một Media Agent
1662541276165.png


 • Deferred copy: cho phép trì hoãn các hoạt động sao chép phụ trợ trên bản sao chính sách lưu trữ. Điều này chỉ định rằng thao tác sao chép phụ trợ sẽ sao chép dữ liệu từ bản sao nguồn sang bản sao này trong số ngày được chỉ định sau khi dữ liệu hợp lệ có sẵn trên bản sao nguồn
1662541308047.png
 

Attachments

 • 1662525182493.png
  1662525182493.png
  99.1 KB · Views: 0
 • Like
Reactions: l3g0n

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu