data

 1. diephan

  VEEAM Tổng hợp các bài viết phần mềm Veeam

  1. Planning and Preparation 1.1. Architecture Overview 1.2. Sizing and System Requirements 1.3. Lab Deployment High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 1) High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 2) High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 3) 1.4...
 2. diephan

  COMMVAULT Storage Policy

  1. Storage Policy Có 3 loại Storage Policy: Global Deduplication: một deduplication database chung được chia sẻ bởi nhiều chính sách lưu trữ. (3 storage policy primary copies có thể được liên kết với global deduplication database để các khối dữ liệu trên 3 chính sách chỉ được lưu trữ một lần)...
 3. diephan

  COMMVAULT Quá trình di chuyển dữ liệu

  Nội dung: Chunk Block Data Interface Pairs Data Stream Job Stream Device Stream Moving data to Secondary Copies 1. Chunk CommVault ghi dữ liệu được bảo vệ vào các media theo từng phân đoạn (chunk). Khi các job bảo vệ dữ liệu chạy, mỗi phân đoạn được ghi vào media index và cơ sở dữ liệu...
 4. diephan

  VEEAM Veeam Backup to Tape và cách hoạt động

  Veeam có thể quản lý tất cả các thao tác trên tape từ Veeam console. Tape dường như là một trong những phương tiện được sử dụng rộng rãi nhất để sao lưu ngoại vi. Sử dụng sao lưu vào tape, có thể triển khai phương pháp sao lưu ‘3-2-1’ (3 bản sao, 2 loại phương tiện, 1 vị trí ngoại vi) được coi...
 5. diephan

  MariaDB Cách thay đổi mục lưu dữ liệu mặc định trong MySQL/MariaDB

  Cơ sở dữ liệu phát triển theo thời gian, đôi khi tăng thêm dung lượng trên hệ thống tệp và có thể xảy ra tranh chấp I / O khi chúng nằm trên cùng một phân vùng với phần còn lại của hệ điều hành. Trong trường hợp đó, bạn có thể muốn di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL của mình từ phân vùng gốc sang một...