policy

 1. diephan

  COMMVAULT Storage Policy

  1. Storage Policy Có 3 loại Storage Policy: Global Deduplication: một deduplication database chung được chia sẻ bởi nhiều chính sách lưu trữ. (3 storage policy primary copies có thể được liên kết với global deduplication database để các khối dữ liệu trên 3 chính sách chỉ được lưu trữ một lần)...
 2. diephan

  COMMVAULT Quá trình di chuyển dữ liệu

  Nội dung: Chunk Block Data Interface Pairs Data Stream Job Stream Device Stream Moving data to Secondary Copies 1. Chunk CommVault ghi dữ liệu được bảo vệ vào các media theo từng phân đoạn (chunk). Khi các job bảo vệ dữ liệu chạy, mỗi phân đoạn được ghi vào media index và cơ sở dữ liệu...
 3. gani

  FGT [LAB 02] Cấu hình Firewall Policy

  2. Cấu hình Firewall Policy 2.1. Các bước cấu hình Policy dùng để Kiểm soát traffic vào ra giữa các zone với nhau và áp các chính sách cho các Zone Khi route được quyết định thì policy sẽ được thực thi. Tất cả các model đều có policy mặc định. Để tạo một chính sách (policy) ta thực hiện như...
 4. diephan

  Symantec [LAB 4]. Cấu hình Policy

  6. Cấu hinhd Policy 6.1. Virus and Spyware Protection Log on SEP Manager > Policies > Virus and Spyware Protection Chuột phả vào vùng trống, chọn Add Đặt tên cho policy Thiết lập lịch Scan virus và Spyware trên endpoint theo ý muốn ở mục Administrator-Defined Scans Xóa lịch...