Symantec [LAB 4]. Cấu hình Policy

diephan

Moderator
6. Cấu hinhd Policy

6.1. Virus and Spyware Protection

Log on SEP Manager > Policies > Virus and Spyware Protection

1.jpg


Chuột phả vào vùng trống, chọn Add

2.jpg


Đặt tên cho policy

3.jpg


Thiết lập lịch Scan virus và Spyware trên endpoint theo ý muốn ở mục Administrator-Defined Scans

4.jpg


Xóa lịch đang hiện có và tạo một lịch quét mới bằng cách nhấp vào nút Add

5.jpgỞ tab Scan Details, mục Scan type chọn Full Scan ( hoặc Active Scan, Custum Scan)

6.jpgỞ tab Schedule, đặt ngày lên lịch quét

7.jpg


Ở mục Advance Scanning Options, tích vào Scan files inside compressed files để quét các tệp trong tệp nén

8.jpgChuyển đến tab Action và chọn cài đặt áp dụng cho các điểm cuối của sẽ thực hiện hành động nào để chống lại các mối đe dọa đó và các biện pháp khắc phục hậu quả.

9.jpgĐặt Thông báo bằng cách chuyển đến tab Notifications . Sau đó nhấp vào OK

10.jpgỞ tab Advanced, Scan Progress Options chọn Do not show scan progress

11.jpgThiết lập các chính sách tự động bảo vệ endpoint ở mục Auto-Protect

12.jpgXác định Hành động khi phát hiện mối đe dọa ở tab Action

13.jpgVào Dowload Protection -> Dowload Insight để đặt độ nhạy cho tệp và cũng có thể đặt hành động bằng cách vào tab Action .

14.jpg


Thiết lập các chính sách realtime protection, phát hiện các mối nguy hại đã biết, chưa biết, phát hiện lỗ hổng zero-day trên endpoint ở mục SONAR - Symantec Online Network for Advanced Response (chỉ áp dụng cho Window endpoint)

15.jpg


Đến Email Scan settings ->Outlook Auto Protect và click Enable Microsoft Outlook Auto-Protect để áp dụng

16.jpg


Sau khi hoàn tất cài đặt , Click OK, Policy vừa tạo đã được hiển thị.

17.jpg

 
Top