lab

 1. diephan

  Microsoft [LAB 2.2] Configuring DNS Forwarders & DNS Delegation in Windows Server 2019

  1. DNS Forwarders DNS Forwarding là hành động chuyển tiếp một request từ DNS server này đến DNS server khác khi DNS server đầu tiên không thể xử lí được request, ví dụ như phân giải tên miền ngoài internet mà server đó không có thẩm quyền. Bước 1. Client đưa ra yêu cầu tên miền FQDN trên một...
 2. diephan

  Microsoft [LAB 1] DHCP Failover trong Windows Server 2019

  Chuẩn bị: - Server DHCP01 chạy HĐH Windows server 2019 cài đặt Domain Controller quản lí tên miền lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP - Server DHCP02 chạy HĐH Windows server 2019 join domain lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP DNS Name DHCP01 DHCP02 IP 10.120.166.11 10.120.166.12...
 3. diephan

  Symantec [LAB 4]. Cấu hình Policy

  6. Cấu hinhd Policy 6.1. Virus and Spyware Protection Log on SEP Manager > Policies > Virus and Spyware Protection Chuột phả vào vùng trống, chọn Add Đặt tên cho policy Thiết lập lịch Scan virus và Spyware trên endpoint theo ý muốn ở mục Administrator-Defined Scans Xóa lịch...
 4. diephan

  Symantec [LAB 3]. Upgrade SEPM và SEP từ 14.0 lên 14.3

  5. Upgrade SEPM và SEP từ 14.2 lên 14.3 Thực hiện backup: Start menu, click All Programs > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore. Trong hộp thoại Database Back Up and Restore , click Back Up. Trong hộp thoại Back...
 5. diephan

  CEH Lab 5.2: CGI Scanning with Nikto

  Lab 5.2: Hướng dẫn sử dụng CGI Scanning with Nikto Nikto là một máy quét web mã nguồn mở (GPL) thực hiện các kiểm tra toàn diện đối với các máy chủ web cho nhiều mục, bao gồm hơn 6700 tệp / chương trình có nguy cơ nguy hiểm, kiểm tra các phiên bản lỗi thời của hơn 1200 máy chủ và các vấn đề cụ...
 6. diephan

  CEH Lab 5.1: Vulnerability Scanning using Nessus Vulnerability Scanning Tool

  Nessus Professional là một giải pháp đánh giá để xác định các lỗ hổng, sự cố cấu hình và phần mềm độc hại mà kẻ tấn công sử dụng để xâm nhập mạng. Nó thực hiện đánh giá lỗ hổng, cấu hình và đánh giá sự tuân thủ chính sách. Nó hỗ trợ các công nghệ khác nhau như hệ điều hành, thiết bị mạng, trình...
Top