agent

 1. diephan

  COMMVAULT Quá trình di chuyển dữ liệu

  Nội dung: Chunk Block Data Interface Pairs Data Stream Job Stream Device Stream Moving data to Secondary Copies 1. Chunk CommVault ghi dữ liệu được bảo vệ vào các media theo từng phân đoạn (chunk). Khi các job bảo vệ dữ liệu chạy, mỗi phân đoạn được ghi vào media index và cơ sở dữ liệu...
 2. diephan

  COMMVAULT [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication

  Nội dung: I. Download Commvault Software II. CommServe III. Media Agent III.1 Cài đặt MediaAgent (Windows) III.1.1 Remote Installtions III.1.2 Local installations III.2 Cài đặt MediaAgent (Linux) III.2.1 Remote Installtion III.2.2 Local installations...
 3. diephan

  COMMVAULT Application Aware Backups for Microsoft SQL Server

  Application-Aware Backups for the Virtual Server Agent Application-aware backups giúp nắm bắt trạng thái của dữ liệu ứng dụng tại thời điểm sao lưu, bao gồm dữ liệu trong bộ nhớ và các giao dịch đang chờ xử lý, giúp dễ dàng khôi phục ứng dụng. Application-aware backups sẽ tạm dừng ứng dụng, xóa...
 4. diephan

  VEEAM Veeam Agent: Backup với Veeam Agent cho Windows (phần 2)

  Veeam Agent trong Microsoft Windows cho phép tạo 2 loại backup sau: • Volume-level backup • File-level backup Trong quá trình thực hiện backup, Veeam Agent thực hiện các hoạt động sau: 1. Veeam Agent tạo VSS snapshot của ổ đĩa có chữa dữ liệu cần sao lưu (VSS giúp đảm bảo rằng dữ liệu...
 5. diephan

  VEEAM Backup với Veeam Agent cho Windows (phần 1)

  1. Tổng quan về Veeam Agent Veeam Agent cho Microsoft Windows là giải pháp bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa dành cho máy vật lý và máy ảo. Veeam Agent cho Microsoft Windows có thể được sử dụng để bảo vệ các loại máy tính và thiết bị khác nhau: máy tính để bàn, máy tính xách tay và...
 6. gani

  Splunk Install Agent Splunk on Windows - Part 2

  Install Agent Splunk on Windows - Cài đặt Agent Splunk cho Windows Phần 2: Cài đặt Agent Splunk 8.0.4 Chuẩn bị môi trường: Tải Agent version 8.0.4: Tại Đây Tiến hành cài đặt: Chọn Check this box to accept the License Agreement, sau đó chọn Customize Options. Chọn thư mục cài...
 7. gani

  Splunk Install Agent Splunk on Windows - Part 1

  Install Agent Splunk on Windows - Cài đặt Agent Splunk cho Windows Phần 1: Cài đặt Agent Splunk 7.3.6 Chuẩn bị source cài đặt: Tải Agent version mới nhất: Tại Đây Tải Agent các bản cũ hơn: Tại Đây Lựa chọn các version phù hợp với máy Windows muốn đẩy log. Ví dụ: Nếu máy cần đẩy Log có OS...
Top