Splunk Install Agent Splunk on Windows - Part 2

gani

Administrator
Install Agent Splunk on Windows - Cài đặt Agent Splunk cho Windows

Phần 2: Cài đặt Agent Splunk 8.0.4

Chuẩn bị môi trường:


Tiến hành cài đặt:

Chọn Check this box to accept the License Agreement, sau đó chọn Customize Options.

1.png


Chọn thư mục cài SplunkUniversalForwarder, ấn Next:

2.png


Ấn Next.

3.png


Chọn Local System, sau đó ấn Next:

4.png


Chọn loại Log cần đẩy về, chọn như sau, sau đó ấn Next:

5.png


Nhập username|password cho Splunk Universal Forwarder, sau đó ấn Next:

6.png


Nhập IP Deployment Server, port 8089 , sau đó ấn Next

7.png


Nhập IP Receiving Indexer, port 9997, sau đó ấn Next:

8.png


Ấn Install để cài đặt:

9.png


Đợi quá trình cài đặt hoành thành:

10.png


Ấn Finish để kết thúc:

11.pngMình sẽ update phần tiếp theo sau. Chúc các bạn thành công.
 
Top