windows

 1. diephan

  COMMVAULT [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication

  Nội dung: I. Download Commvault Software II. CommServe III. Media Agent III.1 Cài đặt MediaAgent (Windows) III.1.1 Remote Installtions III.1.2 Local installations III.2 Cài đặt MediaAgent (Linux) III.2.1 Remote Installtion III.2.2 Local installations...
 2. diephan

  VMware Cài đặt và nâng cấp VMware Tools trên máy ảo Windows

  Cài đặt VMware Tools là một phần của quá trình tạo một máy ảo mới và nâng cấp VMware Tools là một phần của quá trình giữ cho máy ảo đạt được các tiêu chuẩn hiện tại. VMware Tools là một bộ tiện ích giúp nâng cao hiệu suất của hệ điều hành khách của máy ảo và cải thiện việc quản lý máy ảo...
 3. diephan

  Microsoft [LAB 2.2] Configuring DNS Forwarders & DNS Delegation in Windows Server 2019

  1. DNS Forwarders DNS Forwarding là hành động chuyển tiếp một request từ DNS server này đến DNS server khác khi DNS server đầu tiên không thể xử lí được request, ví dụ như phân giải tên miền ngoài internet mà server đó không có thẩm quyền. Bước 1. Client đưa ra yêu cầu tên miền FQDN trên một...
 4. diephan

  Microsoft [LAB 2.1] Cấu hình DNS secondary dự phòng

  Chuẩn bị: 2 máy Windows server 2019 có IP như sau: Hostname DNS01 DNS02 IP 10.123.70.11 10.123.70.12 Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default getway 10.123.70.250 10.123.70.250 Preferred DNS server 10.123.70.11 10.123.70.11 Bước 1: Cài đặt và cấu hình dịch vụ...
 5. diephan

  Microsoft [LAB 1] DHCP Failover trong Windows Server 2019

  Chuẩn bị: - Server DHCP01 chạy HĐH Windows server 2019 cài đặt Domain Controller quản lí tên miền lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP - Server DHCP02 chạy HĐH Windows server 2019 join domain lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP DNS Name DHCP01 DHCP02 IP 10.120.166.11 10.120.166.12...
 6. diephan

  VEEAM Veeam Agent: Backup với Veeam Agent cho Windows (phần 2)

  Veeam Agent trong Microsoft Windows cho phép tạo 2 loại backup sau: • Volume-level backup • File-level backup Trong quá trình thực hiện backup, Veeam Agent thực hiện các hoạt động sau: 1. Veeam Agent tạo VSS snapshot của ổ đĩa có chữa dữ liệu cần sao lưu (VSS giúp đảm bảo rằng dữ liệu...
 7. diephan

  VEEAM Backup với Veeam Agent cho Windows (phần 1)

  1. Tổng quan về Veeam Agent Veeam Agent cho Microsoft Windows là giải pháp bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa dành cho máy vật lý và máy ảo. Veeam Agent cho Microsoft Windows có thể được sử dụng để bảo vệ các loại máy tính và thiết bị khác nhau: máy tính để bàn, máy tính xách tay và...
 8. phatnguyen

  Microsoft Cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012

  Nội dung 1. Giới thiệu 2. Triển khai Lab 2.1. Mô hình lab 2.2. Cấu hình NIC teaming 2.3. Cấu hình VLAN ID 1. Giới thiệu NIC Teaming là chức năng cho phép 2 hay nhiều NIC ( Network Interface Card) Vật lý liên kết với nhau tạo thành 1 NIC logic mới có khả năng Load- Balancing ( Cân bằng tải )...
 9. gani

  Splunk Install Agent Splunk on Windows - Part 2

  Install Agent Splunk on Windows - Cài đặt Agent Splunk cho Windows Phần 2: Cài đặt Agent Splunk 8.0.4 Chuẩn bị môi trường: Tải Agent version 8.0.4: Tại Đây Tiến hành cài đặt: Chọn Check this box to accept the License Agreement, sau đó chọn Customize Options. Chọn thư mục cài...
 10. gani

  Splunk Install Agent Splunk on Windows - Part 1

  Install Agent Splunk on Windows - Cài đặt Agent Splunk cho Windows Phần 1: Cài đặt Agent Splunk 7.3.6 Chuẩn bị source cài đặt: Tải Agent version mới nhất: Tại Đây Tải Agent các bản cũ hơn: Tại Đây Lựa chọn các version phù hợp với máy Windows muốn đẩy log. Ví dụ: Nếu máy cần đẩy Log có OS...
Top