commvault

 1. diephan

  COMMVAULT 1-Touch Recovery - Giải pháp khôi phục máy chủ vật lý

  I. Giới thiệu 1-Touch Recovery cung cấp phương pháp tiếp cận cơ bản để khôi phục máy chủ. Nó hoạt động bằng bootable media có thể được sử dụng để khởi động máy chủ bị lỗi mà không cần phải cài đặt hệ điều hành. Khi hệ thống được khởi động, nó sẽ liên lạc với môi trường CommCell và bắt đầu quá...
 2. diephan

  COMMVAULT Storage Policy

  1. Storage Policy Có 3 loại Storage Policy: Global Deduplication: một deduplication database chung được chia sẻ bởi nhiều chính sách lưu trữ. (3 storage policy primary copies có thể được liên kết với global deduplication database để các khối dữ liệu trên 3 chính sách chỉ được lưu trữ một lần)...
 3. diephan

  COMMVAULT Quá trình di chuyển dữ liệu

  Nội dung: Chunk Block Data Interface Pairs Data Stream Job Stream Device Stream Moving data to Secondary Copies 1. Chunk CommVault ghi dữ liệu được bảo vệ vào các media theo từng phân đoạn (chunk). Khi các job bảo vệ dữ liệu chạy, mỗi phân đoạn được ghi vào media index và cơ sở dữ liệu...
 4. diephan

  COMMVAULT [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication

  Nội dung: I. Download Commvault Software II. CommServe III. Media Agent III.1 Cài đặt MediaAgent (Windows) III.1.1 Remote Installtions III.1.2 Local installations III.2 Cài đặt MediaAgent (Linux) III.2.1 Remote Installtion III.2.2 Local installations...
 5. diephan

  COMMVAULT Application Aware Backups for Microsoft SQL Server

  Application-Aware Backups for the Virtual Server Agent Application-aware backups giúp nắm bắt trạng thái của dữ liệu ứng dụng tại thời điểm sao lưu, bao gồm dữ liệu trong bộ nhớ và các giao dịch đang chờ xử lý, giúp dễ dàng khôi phục ứng dụng. Application-aware backups sẽ tạm dừng ứng dụng, xóa...
 6. V

  COMMVAULT [Phần 1] Giải pháp Commvault Backup and Replication

  Các bài viết về Triển khai Backup and Replication với giải pháp Commvault: [Phần 1] Giới thiệu giải pháp Commvault Backup and Replication [Phần 2] ... [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication ------- [Phần 1] Giới thiệu giải pháp Commvault Backup and Replication Mục lục: 1. Tổng...

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu