Chỉnh Sửa footer vbb

admin

Internship/Fresher
Jan 22, 2014
7
0
0
- Vấn đề

10409635_1444603845794200_338865227357305103_n.jpg

- Để sửa phần này các bạn vào
Admincp->Plugin & Product->Plugin Manager->Tìm tới MARCO1 Parse Templates -> Sửa (Edit)
- xóa đoạn code sau
Code:
[/INDENT]
[INDENT]$key = strpos($vbphrase['powered_by_vbulletin'], "marcomamdouh.com"); 
  if($key === false){ 
    $MARCO1COPY = '<br />Forum Modifications By <a href="http://www.marcomamdouh.com/" title="Marco Mamdouh">Marco Mamdouh</a>'; 
    define('MARCO1', $MARCO1COPY); 
    $vbphrase['powered_by_vbulletin'] .= MARCO1; 
  } 
$key2 = strpos($vbphrase['powered_by_vbulletin'], "marco");
if ($key2 === false){

die('Do not remove Marco Mamdouh Copyright, Please Re-Install the modification again');

} [/INDENT]
 

Similar Threads

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu