Chuyển đổi qua lại giữa VirtualBox và VMware

root

Well-Known Member
I. Sau đây là hướng dẫn sử dụng Virtualbox của Oracle để chạy máy ảo tạo ra bằng VMWare.

- Tạo máy ảo trong Virtualbox.
- Cấu hình máy ảo Virtualbox giống với cấu hình máy ảo VMWare.

  • Tạo HDD Controller là: SCSI.
  • Add ổ cứng vào Controller SCSI vừa tạo (chính là file .vmdk của máy ảo VMWare).
- Bước 3, 4 là dành cho máy ảo đang chạy Linux.
Vậy là có thể chạy máy ảo của VMWare trên Virtulbox được rồi.

Hướng dẫn chạy máy ảo Virtulbox bằng VMware

1. Đưa máy ảo đang dùng vào trạng thái Power Off


2. Chọn File >>> Export Appliance


3. Chọn đường dẫn chứa file *.ova


4. Đợi quá trình tiến hành hoàn tất


5. Khi đó bạn vào phần mềm Vmware và chọn Open a Virtual Machine, tìm đến file ova là các bạn có thể chạy được rồi (hiện thông báo thì bạn chọn Retry nhé)II. Chuyển từ VMware sang Virtual box cũng tương tự


- Đầu tiên các bạn chọn OS trên VMware mà bạn muốn export ra cho virtual box chạy được- Sau khi Export xong file sẽ có dạng như sau.


- Sau đó qua Virtual box các bạn thực hiện Import máy ảo mà bạn đã export ở trên

 
Top