DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13 - Phần 4: Install Kaspersky Endpoint Security

pluto

Internship/Fresher
Sep 8, 2020
51
11
8
DEPLOY KASPERSKY SECURITY CENTER 13
Phần 4: Install Kaspersky Endpoint Security

Để cài đặt Kaspersky Endpoint Security lên các thiết bị Endpoint, có hai cách cài gồm: Cài đặt Kaspersky Endpoint Security từ xa và Cài đặt Kaspersky Endpoint Security bằng gói stand-alone(1-click). Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cài đặt Kaspersky Endpoint Security theo hai cách trên.
1.6 Install Kaspersky Endpoint Security
1.6.1 Cài đặt Kaspersky Endpoint Security từ xa
a) Kiểm tra máy cần cài Endpoint

Tiến hành cài đặt Endpoint vào máy có thông tin như sau:
 • IP: 10.x.x.104
 • User: Administrator
 • Passwords:
Sử dụng ứng dụng Remote Desktop truy cập vào máy cần cài endpoint với thông tin trên:
1640574082610.png

Sau khi truy cập thành công, kiểm tra thông tin chi tiết về máy cần cài Endpoit bằng cách chọn Control Panel > System and Security > System:
1640574345657.png

Sau khi xem thông tin chi tiết về máy, các thông tin cần lấy để cài đặt Endpoint như sau:

 • IP: 10.x.x.104
 • User: Administrator
 • Passwords:
 • Windows Edition: Windows Server 2012 R2 Standard

b) Install Kaspersky Endpoint Security từ xa
Sau khi thu thập thông tin của máy cần cài Endpoit, tiến hành cài đặt Kaspersky Endpoint Security với thông tin như sau :
 • IP: 10.x.x.104
 • User: Administrator
 • Passwords:
 • Windows Edition: Windows Server 2012 R2 Standard

Chọn Administration Server KASAPP> Advanced > Remote installion > Deploy install package on managed devices(workstations):
1640574377009.png

Chọn Deploy Kaspersky Security Center 13.2 package, sau đó chọn Next:
1640574389984.png

Tùy vào phiên bản của máy cần cài Endpoint để tùy chọn package cài đặt tương ứng. Máy 10.x.x.104 sử dụng phiên bản Windows Server 2012 R2 Standard, do đó chọn Kaspersky Security for Windows Server(English)_11.0.1.897, sau đó chọn Next:
1640574403336.png


Chọn Select devices for installation, sau đó chọn Next:
1640574414460.png
Chọn Add:
1640574424949.png

Chọn Add để thêm địa chỉ IP của máy cần cài Endpoint:
1640574469828.png

Nhập địa chỉ IP của máy cần cài Endpoint, sau đó chọn OK:
1640574481763.png

Chọn máy cần cài Endpoint sau đó chọn Next:

Lưu ý: cần chọn chính xác máy cần cài Endpoint, vì vậy cần kiểm tra chi tiết các máy nằm trong nhóm Managed devices, Unassigned devices để tránh nhầm lẫn.
1640574500150.png


Tích chọn các điều kiện như hình bên dưới, sau đó chọn Next để tiếp tục:
1640574522432.png

Chọn license Kaspersky Endpoint Security for Business và tích chọn vào Do not place license key in installation package (recommended), sau đó chọn Next:
1640574535592.png

Tùy vào yêu cầu của máy cần cài Endpoint để chọn Do not restart the Device(không khởi động lại máy), Restart the device( Khởi động lại máy), sau đó chọn Next:
1640574551249.png

Chọn Next để tiếp tục:
1640574561992.png

Chọn Account required ( Network Agent is not used), sau đó chọn Add:
1640574580456.png

Nhập Account administrator và password , sau đó chọn OK:
1640574591464.png

Chọn Next đểi tiếp tục:
1640574609418.png

Chọn Next để tiếp tục:
1640574644885.png


Chọn Finish:
1640574654686.png

Sau khi chọn Finish, quá trình cài Endpoint trên thiết bị sẽ được bắt đầu. Để xem chi tiết quá trình, chọn View results:
1640574666287.png

Quá trình cài đặt như sau, chọn Refresh để cập nhập quá trình cài đặt:
1640574676154.png


Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành , chọn Managed devices, chọn tab Devices:
1640574689429.pngNhư vậy, đã hoàn tất cài đặt Kaspersky cho máy 01(10.x.x.104).
1.6.2 Cài đặt Kaspersky Endpoint Security bằng gói stand-alone (1-click)
a) Kiểm tra máy cần cài Endpoint

Tiến hành cài đặt Endpoint vào máy có thông tin như sau:
 • IP: 10.x.x.7
 • User: Administrator
 • Passwords:
Sử dụng ứng dụng Remote Desktop truy cập vào máy cần cài endpoint với thông tin trên:
1640574728137.png

Sau khi truy cập thành công, kiểm tra thông tin chi tiết về máy cần cài Endpoit bằng cách chọn Control Panel > System and Security > System:
1640574746254.png
Sau khi xem thông tin chi tiết về máy, các thông tin cần lấy để cài đặt Endpoint như sau:
 • IP: 10.x.x.7
 • User: Administrator
 • Passwords:
 • Windows Edition: Windows Server 2012 R2 Standard

b) Install Kaspersky Endpoint Security bằng gói stand-alone(1-click)
Thực tế quá trình deploy từ xa có thể xảy ra lỗi ở một số máy, cũng như thời gian triển khai chậm nếu số lượng máy tính lớn. Để đẩy nhanh công tác triển khai, ta sẽ tạo một gói cài đặt được gọi là stand-alone. Sau khi tạo xong gói cài đặt này, chép gói này lên các ổ đĩa mạng, usb... Sau đó, đến từng máy tính và chạy gói cài đặt này. Chỉ cần click 1 lần là chương trình tự cài đặt, vừa click xong trên máy tính này, đến các máy tính khác và thực hiện…thời gian cài đặt sẽ nhanh chóng.

Sau khi thu thập thông tin của máy cần cài Endpoit, tiến hành cài đặt Kaspersky Endpoint Security với thông tin như sau :

 • IP: 10.x.x.7
 • User: Administrator
 • Passwords:
 • Windows Edittion: Windows Server 2012 R2 Standard

Chọn Administration Server KASAPP> Advanced > Remote installion > Installation packages:
1640574778207.png

Tùy vào phiên bản của máy cần cài Endpoint để tùy chọn package cài đặt tương ứng. Máy 10.x.x.7 sử dụng phiên bản Windows Server 2012 R2 Standard, do đó chọn Kaspersky Security for Windows Server(English)_11.0.1.897, sau đó chọn Create stand-alone installation package:
1640574791302.png
Chọn như hình bên dưới, sau đó chọn Next:
1640574801572.png

Chọn next để tiếp tục:
1640574811783.png

Đợi quá trình gói package:
1640574823290.png

Package đã được tạo thành công, và được lưu dưới đường dẫn sau, chọn Open folder để mở Package vừa được tạo:
1640574837802.png


Sử dụng package vừa được tạo để chuyển sang các máy cần cài endpoint, thông qua các thiết bị như USB, ổ đĩa mạng… để cài đặt:
1640574849834.png

Ví dụ với máy 10.x.x.7, ta truy cập đường dẫn 10.x.x.16/klshare/Pklnst/NetAgent_13.2.0.151_WSEE_11.0.1.897 ( nhập user/password của máy 10.x.x.16 khi được yêu cầu), sau đó copy package về máy cần cài đặt (107.x.x.7):
1640574862706.png
Trên máy 10.x.x.7, phải chuột vào gói package, chọn Run as administrator:
1640574880010.png

Đợi quá trình cài đặt hoàn thành, chọn OK:
1640574889600.png

Truy cập tới, Kaspersky Security Center, chọn Managed devices, vào tab Devices, như vậy, đã hoàn tất cài đặt Kaspersky Endpoint trên máy FTP(10.x.x.7):
1640574900619.png
 

Attachments

 • 1640574504574.png
  1640574504574.png
  98.6 KB · Views: 0

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu