Deploy Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) - Phần 10: Cấu hình SSL cho web console NPM

clover.zz

Administrator
Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cấu hình HTTPS cho web console Solarwinds NPM
Các hệ thống có thể tạo certificate cho trang web hoặc NPM có thể tự tạo certificate.
Bài viết này hướng dẫn NPM tự tạo certificate để sử dụng HTTPS

1.12 Tự tạo certificateTrên màn hình máy cài đặt NPM vào mục Start > Solarwinds Orion > Configuration Wizard.
1654162566845.pngChọn Next.Điền thông tin SQL Server như đã cài đặt "TCP:X.X.X.X", thông tin đăng nhập SQL Server là sa| password. Chọn Next.
1654181514605.pngChọn database, chọn Next.Nhập thông tin Database: sa|password. Chọn Next.Điền các thông tin máy NPM. Chọn Bật HTTPS > chọn option Generate Self-Signed Certificate...để tạo certificate cho chữ ký. Chọn Next.
1654181590083.pngtại hộp thoại xác nhận thông tin chọn YesChọn các service. Chọn Next
1654163190070.pngChọn nơi lưu trữ Log và Event Mornitoring. Chọn Next
1654163308988.pngChọn thông tin Log. Chọn Next.
1654163349002.pngKiểm tra lại tất cả các thông tin. Chọn Next.
1654181718236.pngHoàn tất quá trình cài đặt. Chọn Finish
1654163492697.png


Kiểm tra trang web sau khi cấu hình.
1654163957306.png
 

Attachments

Last edited:
Top