[GNS3] Sử dụng máy ảo Linux trong GNS3

root

Well-Known Member
- Bước 1: Download Quemu tại đây : http://www.gns3.net/qemu/
ở đây mình dùng Linux các bạn có thể dùng OS nào cũng được

- Bước 2: add OS Linux vào quemu trên GNS3
 • Tại menu "Edit" chọn " Preference"

- Bước 3:

 • Chọn "Qemu"
 • Nhấn test

- Bước 4:

 • Chọn qua tab "Qemu Gest"
 • Điền vào các thông số như sau
  • Identifiers Name: Microcore
  • Binary Name: linux-microcore-2.10.img
  • Show the Path where we download the linux-microcore-2.10.img from net (best is save in IOS Image Folder)
  • RAM: 32
  • NIC: e1000
  • Qemu Optional: -no-acpi


 • Click vòa save và ok. Như vậy là hoàn tất


- Bước 5: kéo Qemu vừa tạo và sử dụng

- Các bạn có thể dùng PC telnet vào linux dựa vào port có trên qemu:
"telnet localhost port"
- Username và password mặc định là root|root
Nguồn: http://blog.ezzi.in/2010/04/adding-host-in-gns3-vm-or-qemu.html
 
Top