[GNS3] Sử dụng Switch trong GNS3

root

Well-Known Member
1. Nhược điểm GNS3
- Trong GNS3 bản 0.8.6 thì không hỗ trợ Switch layer 2 và layer 3. Bản hiện tại GNS 1.0 thì có thể đã hỗ trợ tính năng này nhưng hiện tại thì có thu phí
- Không có 1 cách trực tiếp nào để sử dụng dòng Switch 2960 hay 3800 Cisco trong GNS3
- Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng Router để giả lập làm Switch để thực hiện các bài Lab cấu hình Switching như VLAN, VTP, STP ...
- Nếu bạn giả lập Router làm Switch thì bạn phải thêm slot interface dạng :
NM-16ESW
2. Các giả lập Switch
- Bước 1:


  • Vào menu "edit" chọn "Symbol Manger"
  • Chọn "Ethernet_switch" để add IOS của Router thực hiện giả lập. Ở đây sử dụng IOS của Router 3600 để giả lập làm Switch
  • Bạn có thể download switch IOS for GNS3ở đây.


  • Click apply va sau đó ok .
  • Bây giờ kéo Ethernet_switch đó ra để sử dụng.


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Để Sử dụng các interface như của Switch và cấu hình VLAN, VTP ... thì ta phải sử dụng "[/FONT]NM-16ESW" model  • click on OK you may received a message "You must use 'manual mode' to connect a link with a NM-16ESW module". Therefore use the manual method to configure this.
- Bước 2: Switching labs in gns3
[FONT=Verdana, sans-serif]Sử dụng các interface [/FONT]NM-16ESW để kết nối


- Để tạo VLAN bạn cần thêm câu lệnh "vlan database" thì mới tạo được VLAN
vlan database
vlan 10
vlan 20

  • Thực hiện demo tạo "VLAN" và chuyển mode access cho interface của switch
 
Top