CheckPoint How to configure Static Routes - "Tracking Checkpoint"

gani

Administrator
Configuring IPv4 Static Routes

Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình static route cho Checkpoint và sử dụng IP Reachability Detection để chuyển route khi không monitor được IP chỉ định.

Mô hình triển khai

Screenshot_1.pngMục tiêu:
 • Vlan 70 là đường chạy chính
 • Vlan 160 là đường backup
 • Khi interface vlan11 & 12 down thì Checkpoint sẽ chuyển từ route 70.250 (1) sang route 160.250 (2)

Các bước cấu hình:
Cấu hình bằng giao diện

1. Cấu hình IP cần monitor:
Login vào Checkpoint -> chọn phần View mode: Advanced -> chọn IP Reachability Detection
Lúc này màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới, tiếp tục chọn Add để thêm các IP cần monitor
2.pngSau khi click vào Add sẽ xuất hiện box này. Điền thông tin IP và ở bài viết này mình sẽ chọn Type Ping

3.pngTiếp tục với IP thứ hai

4.pngSau khi đã Add các IP cần monitor, thông tin sẽ được hiển thị như bên dưới

5.png2. Cấu hình routing
Click vào IPv4 Static Routes để cấu hình định tuyến cho Checkpoint
6.pngClick vào route cần cấu hình và chọn Edit hoặc double click vào route đó

7.pngSau khi nhấn Edit thì sẽ xuât hiện box này, điền thông tin cấu hình route vào box
Rank: là độ ưu tiên giữa các route. Default 60 có thể thay đổi - ở đây mình để là 10
Comment: description cho route để dễ quản lí cũng như troubleshoot
Tiếp theo click vào Add Gateway - ở bài viết này mình chọn GW là IP Address

8.pngĐiền thông tin GW vào
Priority: là độ ưu tiên giữa các gw cùng route - ở bài viết này do vlan 70 là chạy chính nên mình để Prio là 1
Tiếp tục chọn Add để thêm 2 IP monitor đã cấu hình ở trên

9.pngSau khi click Add ta chọn 2 IP đã được cấu hình và click OK

10.png


11.pngSau khi đã thêm 2 IP monitor thì sẽ hiển thị như sau
Tiếp theo ta chọn phương thức monitor
Force Interface Symmetry: là tùy chọn cho phép IP monitor thuộc Asymmetric Network. Ở bài viết này do mô hình của mình là Symmetric traffic nên mình không chọn
Monitored IP Fail Condition: Fail Any & Fail All. Do yêu cầu là down cả interface vlan 11 & 12 nên mình chọn Fail All

12.pngSau khi xong đường chạy chính, ta tiếp tục add thêm đường backup như bên dưới
Click vào option Ping để xác định khả năng truy cập

13.pngSau khi cấu hình xong, view lại như hình bên dưới
Ngoài ra bạn có thể tùy chỉnh thời gian và số lần ping ở mục Advanced Options

14.png3. Test cấu hình

Kiểm tra trạng thái interface vlan 11 & 12 trên swtich và bảng route của Checkpoint
Hiện tại 2 interface vlan đều UP và route của Checkpoint đang trỏ bằng đường chính vlan 70

15.pngTa thực hiện shut interface vlan 11 và kiểm tra bảng route của Checkpoint
Lúc này interface vlan 11 DOWN, interface vlan 12 UP chưa đủ điều kiện (Fail All) để chuyển route nên Checkpoint vẫn chạy bằng đường chính vlan 70

16(1).pngThực hiện shutdown cả 2 interface vlan của swtich và kiểm tra bảng route của checkpoint
Lúc này 2 interface vlan của switch đã DOWN đồng nghĩa Checkpoint không Ping đến được 2 IP monitor nên route chuyển sang chạy đường backup vlan 160

17.pngCấu hình bằng CLI:

set ip-reachability-detection ping address 10.123.11.250 enable-ping on
set ip-reachability-detection ping address 10.123.12.250 enable-ping on

set static-route default nexthop gateway address 10.123.70.250 priority 1 on
set static-route default nexthop gateway address 10.123.70.250 monitored-ip 10.123.11.250 on
set static-route default nexthop gateway address 10.123.70.250 monitored-ip 10.123.12.250 on
set static-route default nexthop gateway address 10.123.70.250 monitored-ip-option fail-all
set static-route default nexthop gateway address 10.123.160.250 priority 2 on
set static-route default ping on
set static-route default rank 10


Summary:

Configuring IPv4 Static Route in Gaia Portal

StepDescription
1In the navigation tree, click Network Management > IPv4 Static Routes.
2In the IPv4 Static Routes section, click Add.
The Add Destination Route window opens.
3In the Destination field, enter the IPv4 address of destination host, or network.
4In the Subnet mask field, enter the subnet mask.
5In the Next Hop Type field, select one of these:
 • Normal - To accept and forward packets
 • Blackhole - To drop packets, and not send ICMP unreachable packet to the traffic source
 • Reject - To drop packets, and send ICMP unreachable packet to the traffic source
6In the Rank field, leave the default value (60), or enter the relative rank of the IPv4 static route (an integer from 1 to 255).
This value specifies the rank for the configured route when there are overlapping routes from different protocols.
7Select the Local Scope option, if needed.
Use this setting on a Cluster Member when the ClusterXL Virtual IPv4 address is in a different subnet than the IPv4 address of a physical interface.
This lets the Cluster Member accept static routes on the subnet of the Cluster Virtual IPv4 address.
To make sure that the scopelocal attribute is set correctly, run the "cat /etc/routed.conf" command. For more information, see sk92799.
8In the Comment field, enter the applicable comment text (up to 100 characters).
9Click Add Gateway and select one of these options:
 • Option 1:
  1. Select IP Address to specify the next hop by its IPv4 address.
  2. In the IPv4 Address field, enter the IPv4 address of the next hop gateway.
  3. In the Priority field, either do not enter anything, or select an integer between 1 and 8.
  4. Add Monitored IPs.
  5. Click OK.
 • Option 2:
  1. Select Network Interface to specify the next hop by the name of the local interface name that connects to it.
  2. In the Local Interface field, select an interface that connects to the next hop gateway.
  3. In the Priority field, either do not enter anything, or select an integer between 1 and 8.
  4. Add Monitored IPs.
  5. Click OK.
Notes:
 • Priority defines which next hop gateway to select when multiple next hop gateways are configured. The lower the priority, the higher the preference - priority 1 means the highest preference, and priority 8 means the lowest preference. You can define two or more paths with the same priority to specify a backup path with equal priority. A next hop gateway with no priority configured is preferred over a next hop gateway with priority configured.
 • Multihop ping in Static Routes uses ICMP Echo Request to monitor reachability of an IP address multiple hops away. Multihop ping in Static Routes updates the status of an associated next hop in accordance to the reachability status. The next hop status becomes "down", if that IP address is unreachable.
10If you defined a next hop gateway by IP Address, you can select the Ping option, if you need to monitor next hops for the IPv4 static route with the ping.
The Ping feature sends ICMP Echo Requests to make sure the next hop gateway for a static route is working.
Gaia includes in the kernel forwarding table only next hop gateways, which are verified as working.
When Ping is enabled, Gaia adds an IPv4 static route to the kernel forwarding table only after at least one next hop gateway is reachable.
11Click Save.
12In the Advanced Options section, you can configure the Ping behavior.
If you changed the default settings, click Apply.

Configure a specific static IPv4 route in Gaia Clish

set static-route <Destination IPv4 Address> ( nếu bạn cấu hình default route thì gõ chữ default vào )
comment {"Text" | off}
nexthop
gateway
address <IPv4 Address of Next Hop Gateway>
{on | off}
monitored-ip <Monitored IP Address> {on | off}
monitored-ip-option {fail-all | fail-any | force-if-symmetry {on | off}}
[priority <Priority>]
logical <Name of Local Interface>
{on | off}
[priority <Priority>]
blackhole
reject
off
ping {on | off}
rank <Rank>
scopelocal {on | off}

NOTE: Để xóa route thì dùng lệnh

set static-route <Destination IPv4 Address> off


CLI Parameters

ParameterDescription
defaultDefines the default static IPv4 route.
<Destination IPv4 Address>Specifies the IPv4 address of destination host or network using the CIDR notation (IPv4 Address / Mask Length).
Example: 192.168.2.0/24
You can use the default keyword instead of an IPv4 address when referring to the default route.
comment {"Text" | off}Defines of removes the optional comment for the static route.
 • Write the text in double-quotes.
 • Text must be up to 100 characters.
 • This comment appears in the Gaia Portal and in the output of the "show configuration" command.
nexthopDefines the next hop path, which can be a gateway, blackhole, or reject.
gatewaySpecifies that this next hop accepts and sends packets to the specified destination.
blackholeSpecifies that this next hop drops packets, but does not send ICMP unreachable packet to the traffic source.
rejectSpecifies that this next hop drops packets and sends ICMP unreachable packet to the traffic source.
address <IPv4 Address of Next Hop Gateway>Specifies the IPv4 address of the next hop gateway.
logical <Name of Local Interface>Identifies the next hop gateway by the name of the local interface that connects to it.
Use this option only if the next hop gateway has an unnumbered interface.
monitored-ip <Monitored IP Address> {on | off}Remote IPv4 address to monitor for the next hop gateway.
Monitors IP address(es) configured with the "ip-reachability-detection".
The next hop gateway becomes usable with respect to reachability of IP address(es) reported from the "ip-reachability-detection".
monitored-ip-option {fail-all | fail-any | force-if-symmetry {on | off}}Set failure condition and flavor for the configured monitored IP address(es).
 • fail-all
  Fails the next hop gateway when all monitored IP addresses become unreachable.
  Restores the next hop gateway when one of the monitored IP addresses becomes reachable.
  Default: off
 • fail-any
  Fails the next hop gateway when one of the monitored IP addresses becomes unreachable.
  Restores the next hop gateway when all monitored IP addresses become reachable.
  Default: on
 • force-if-symmetry
  Ignores IP reachability reports from IP addresses with asymmetric traffic.
  Default: off
priority <Priority>Defines which gateway to select as the next hop when multiple gateways are configured.
The lower the priority, the higher the preference - priority 1 means the highest preference, and priority 8 means the lowest preference.
You can define two or more paths with the same priority to specify a backup path with equal priority.
A next hop gateway with no priority configured is preferred over a next hop gateway with priority configured
nexthop ... onAdds the specified next hop gateway.
nexthop ... offDeletes the specified next hop gateway.
If you specify a next hop gateway, only the specified path is deleted.
If you do not specify a next hop gateway, the route and all related paths are deleted.
offRemoves the static route.
ping {on | off}Enables (on) or disables (off) the ping of specified next hop gateways for IPv4 static routes.
The Ping feature sends ICMP Echo Requests to make sure the next hop gateway for a static route is working.
Gaia includes in the kernel forwarding table only next hop gateways, which are verified as working.
When Ping is enabled, Gaia adds an IPv4 static route to the kernel forwarding table only after at least one next hop gateway is reachable.
To configure the ping behavior, run:
set ping count <value>
set ping interval <value>
rank <Rank>Selects a route, if there are many routes to a destination that use different routing protocols.
The route with the lowest rank value is selected.
Use the rank keyword in place of the nexthop keyword with no other parameters.
Accepted values are: default (60), integer numbers from 0 to 255.
In addition, see this command: "set protocol-rank protocol <Rank>"
scopelocal {on | off}Defines a static route with a link-local scope.
Use this setting on a Cluster Member, when the ClusterXL Virtual IPv4 address is in a different subnet than the IPv4 address of a physical interface.
This lets the Cluster Member accept static routes on the subnet of the Cluster Virtual IPv4 address.
To make sure that the scopelocal attribute is set correctly, run the "cat /etc/routed.conf" command.
For more information, see sk92799.


Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn, rất vui nếu nhận được ý kiến đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Và cũng như có thắc mắc gì các bạn có thể để lại ở phần comment bên dưới.
Thanks
 

Attachments

Last edited:
Top