Microsoft Hướng dẫn cài email công ty trên Outlook 2016

root

Well-Known Member

Hướng dẫn cài email công ty trên Outlook 2016Khởi động Outlook lên. Ở đây minh sử dụng Outlook 2016.

Sau đó các bạn vào menu “File > Info > Add new Account” để thêm account mail công ty vào phần mềm Outlook.


Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (1)


Một cửa sổ mới xuất hiện các bạn không điền thông tin ngay bảng ngoài mà chọn “Manual setup or additional server types”. Sau đó chọn Next để cấu hình thông tin email công ty của bạn vào phần mềm Outlook.

Sau đó chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.


Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (2)


Ở phần “Choose Service” các bạn chọn “POP or IMAP”. Sau đó nhấn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.


Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (3)


Tiếp theo các bạn nhập các thông tin email công ty của bạn vào phần “POP and IMAP Account Settings”:

 • Your Name: Đó là tên mà người nhận Mail bạn gửi sẽ thấy tên của bạn là gì.

 • Email Address: nhập mail công ty của bạn.

 • Account Type: Để mặc định là POP3.

 • Incoming mail server: Thông tin này hỏi IT nhé (thông thường sẽ là Mail.tencongty ví dụ của công ty mình là mail.svuit.vn). Ở đây công ty mình sử dụng mail của Google nên phần Incoming mail server mình sẽ điền là “pop.googleemail.com”

 • Outgoing mail server (MTP): Tương tự bên trên.

 • User Name: tên mail của bạn (ví dụ: admin@svuit.vn thì User name là admin)

 • Password: mật khẩu đăng nhập email của bạn.

Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (4)Cũng trong cửa sổ “POP and IMAP Account Settings” các bạn chọn tiếp vào “More Settings”… nhìn hình trên để thấy nút và sau khi chọn vào giao diện sẽ như hình bên dưới.

Chúng ta chọn tab “Outgoing server”. Các bạn chọn vào dòng “My Outgoing server (SMTP) requires authentication” và “Use same settings as my incoming mail server”.


Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (5)


Sau đó các bạn qua tab “Advanced” và cấu hình như hình bên dưới (Tùy thuộc vào thông số Server mail của công ty bạn).

 • Incoming server (POP3): 995.

 • Check vào dòng “This server requires an encrypted connection (SSL)” Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.

 • Outgoing server (SMTP): 445.

 • User the following type of encrypted connection: SSL. Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.

 • Remove from server after: 14. Nghĩa là mail sẽ xóa khỏi server trong bao nhiêu ngày, tùy bạn chọn vì khi bạn đã tải mail về máy tính thì xóa luôn cũng được không quan trọng lắm.
Sau đó chọn “OK” để hoàn thành việc cấu hình email công ty trên Outlook.


Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (6)Sau khi cấu hình xong email công ty trên outlook. Phần mềm Outlook sẽ tự động gửi một email để mail công ty mà bạn đã cấu hình trên outlook để kiểm tra xem mail công ty mà bạn vừa cấu hình trên Outlook có gửi và nhận email được không.

Như hình dưới đây cho thấy email công ty của mình trên Outlook đã hoạt động tốt.


Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (7)


Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cấu hình mail công ty trên Outlook.


Huong dan cai dat mail cong ty tren Outlook (8)
 
Top