root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48

Install Kali Linux on VMware Workstation


Cài đặt Kali Linux trên Vmware Workstation

Video hướng dẫn cài đặt Kali on vmware workstation

Step 1: Download Kali Linux


- Các bạn cần download Kali từ trang chủ http://kali.org/downloads/. Ở đây nếu máy tính bạn hỗ trợ 32 bit thì bạn download Kali bản 32 bit. Mình sẽ dùng bản 64-bit để có performance và tương thích tốt hơn vì máy mình hỗ trợ 64-bit.

- Bạn có thể download file ISO cài đặt Kali Linux bằng link download trực tiếp hoặc sử dụng torrent.


tWaj0Slr0v7u1k0UoUR0FSZU4Ykw7HD5zZeCKY1mu-XHT7QPYQ3uhwabn6A00skCmW9ykkHYLurbk2AstINj7MuDUL_ay7XBmNSPykg-algiwwl3qQrwRqbXVEk8GsSGc0M7CMtovSLBUFFzQQStep 2: Tạo Virtual Machine cài đặt Kali Linux


- Các bạn mở VMware Workstation lên để tạo máy ảo cài đặt Kali Linux. Mình sử dụng VM Workstation 12 Pro. Các bạn có thể tham khảo bài viết cài đặt VMware Workstation tại đây:

http://svuit.vn/threads/vmware-workstation-12-pro-full-1181/

- Trên giao diện VMware Workstation các bạn chọn “Create a new virtual machine” để tạo một máy ảo.

yCdShd8dHlFHaIeLACMT-ejj3tVxjDDhh1GiZV2Y2d9Ogbv9fkjH1P68O__t64yianznk5RR6tqRtUVz_JOuRv-antUipjaWaY4PRUVMzVi0vGejViGqArWbs8BzEE6mOF-IoAdYAg1EsAB-mQ- Kiểu cài đặt chọn “Custom” để tùy chỉnh cấu hình máy ảo theo ý mình.

xM0tJD4MwD681krADEYmfm7b5ez_cVqyoG7DrkNtsYpY_00zDJx4zYvee6oPFoQ6qhAqh7UgTMfwqV9CRTGmQ0Y5UlBLefxU6V2Xx8Zvt5QcSECH2iOAJ0adaEyJu2Z1usRl5Z0__rQghLCyCQ- Chọn version máy ảo chạy. Mình chọn version 12.0 là version mới nhất hiện nay để máy ảo có performance tốt nhất.

Xem8iKbMryhMYYGN19fzpvbRQR2XXIAa4U58QWY0lkFpF8W-LL0D2kmPAxzUTxfMlIpj9PXDcP6fp3wL9lXQmRLon-Mk8AEsYs2oMKGejzD38jTK8nzrA66J25tlnIEE-k6mYAVHqUCWMpWnQgStep 3: Cấu hình CD ROM cài đặt đặt Kali Linux


- Các bạn trỏ file ISO cài đặt Kali Linux mà các bạn đã download ở trên vào ổ CD Rom ảo của máy ảo.

tjUceVXA-sOhPfi8Qlh69i9Z3rsngJ0mnsEEKfgFOKJgoV8-581H4QVM6UKpjX7Ajqik-y5w4s_YXrqbzB7zLxV0muIdVN7r4EB78ngKxbJy3wJJHapGLIQzH_KgYmRl1SDYCrUUeaLIivxKlQ


- Kali Linux được build trên nền Ubuntu 64-bit. Nên mình sẽ chọn hệ điều hành cài đặt là Ubuntu 64-bit để máy ảo có thể thiết lập phần cứng ảo tốt nhất cho máy ảo Kali Linux.

Oipx0pjO6aMt44nAqlfoUnXEH6o1Z9z4wrAOnS68rbNw3bZ1veyGuu_m5jqag_Jq2htAR4IlJyKkc7ZngWR7DWog6XnpweeWEEi7bJXL1WW-6yqATYU0PekofZyHS7hEPulgRpFw2IZr19boIQ


Step 4: Đặt tên cho máy ảo cài đặt Kali Linux


Các bạn đặt tên cho máy ảo mà chúng ta sẽ tạo ra này và chọn nơi lưu trữ cho máy ảo.

xjNY9o7dqpgJmtTc-2IHx72eL11-z15JepCclLmbvZvGKpPsjnSs920Ex73JlXixKZgSPmPWOx8NwzS4LeUckme0pa1eHXikc5Eh8qdoznukboNyXgLIKYXYyAGAaDYKI4HnvqWROWjv-qvcNQStep 5: cấu hình CPU, RAM và card mạng cho Kali Linux


- Cấu hình số core CPU sử dụng để chạy Kali Linux.

tn12b4woePiOrXMDz2Qp6t72-bSxnArqZia1IG7IG_kqQ8ifQYSksvgfUZyapOlUIPBgsGwY8KpNC6aLQ7B4axsDmRXHQ6ZD8Tn724JuOfAHFstdjQwThoHYu_sm_nwUfSf0RrpU32A5acFfSw- Cấu hình RAM sử dụng cho Kali Linux.

yKi11ASQ1zRG1sYRI0eCba7saqlEWtUXAEGuegQ5vEJQqGx5jjEUH3hh299j5wjkpYj6jLhxP2sKXEaYxbLi4Y93Flp9p44wNFDR1HUMyiXL6D1S0YWFOyk7pWg9lEvJxCd_DjpaEiEjNZPqig- Cấu hình card mạng sử dụng cho Kali Linux. Mình sẽ dùng card Bridge để card mạng của Kali có thể giao tiếp ra bên ngoài thông qua card vật lý của máy tính mình.

urV9W6GNsElFMRUDDgPA1nP23kJP6Q0vA6kOuvg3InFFdx-4Xr_uc6Vcofh58pfqej2_AOGs5wWdd6aPDLdc2_4EhyAlBl9q6ct480hEE5577XduNgGlbzynlUTx2djogNVSrDP4p27s1SHbSwStep 6: cấu hình ổ cứng ảo cho Kali Linux


- Chọn loại controller SCSI sử dụng cho máy ảo. Sử dụng theo recommend của VMware khuyên để đảm bảo tối ưu và tương thích của máy ảo.

wP1zY0lANx5qdHaWCPogApzC3k8vRSzyEvAuKn0clyWOf_K-MQF9h9OqIadrlTCzyaTdiZ-OK-f2ZP4SU19sPh3Y32K-fFyGEiMRYG-ddLQ_ZoSRD5dZsUq-o1OV11_FCzXe-aLvVe0X1F75Rw- Chọn loại ổ cứng sử dụng. Cũng nên chọn theo recommend của Vmware để được performance tốt nhất cho máy ảo.

-C4nFPq87G8RzaBtOgE4BPFZBkKOHy_aCeMMfbyvCRmp5sxOolv53_hOepijYh4lEwVIrg16RLH8N4NO9_LwzmcTgqy_9dwTCdLC2ReQJ3I30PkH3yD4WtFUavwInSHQvuXT936j5XZJ8CGbig- Tạo đĩa cứng ảo mới cho máy ảo để cài đặt OS và lưu trữ dữ liệu

NaYKE4YEVUgVKtHVzZWt3Aizxe0sQvPfKPV_x7zr0zkGt5fK9fsb2t_hHggJqz0Zr81cXdNbZouwf1-sFQLyAi9vu5T2ojJEpwPKe_vua-oL_3KV7Kl9E9-1Y7wCYVuZtl-Hx2-LbM6xzptAvg- Thiết lập dung lượng đĩa cứng cần thiết cho máy ảo cài đặt Kali Linux. (tối thiếu là 12GB).

kqzm2EYFSDEVFXjLyYhYo2aPu738NurcMppYDavOHtgl4ZaZ0UHkGek6DjZRVD2Ox82YAdYXQU4fcny6ZajtAkuT47oFHIR9OCUq84V0dhW-dXVT1llLZCHMpWpa6D58RZ4ci-HFKpBEkSiBsQ- Nơi lưu file đĩa cứng của máy ảo và tên file đĩa cứng ảo mà chúng ta tạo ra.

5oyQeuDSIxqkTcunclR1qkhQEQw0JEo_OcuEvZAOo7FHlivZJ0vo_FDfmF1nfdimHXHdyemzdr7KPHKIMIUB-omMIvypk8O-YBdn60cHF5qBnwnlbnmRwqD3LWoDEQ8oIANIq7UjFvwE1I77mQStep 7: customize phần cứng ảo


- Chọn customize để tối ưu phần cứng cho máy ảo nếu bạn cần cấu hình gì thêm.

9paNPxj3JKI3KnJ-SN3f4ReT-oAX5-S2djEHaBvtRuE3wTk59GtpiL5ZDlXSz3874-kw2lkq6rBqiQlNqxj_7JomvodnrG6vup6NOx7itivuDaQ43G_7bZvsvFZ43aqDIiM7GpOQnjDoodwuAgH6M8_y1mIhU5iJJAGS519Q3cFK0-wJcAYYyzGzyZt-AVxSBhUY58XkolYI6Wxa6seS-SI7m4xjra1cBQ_WHFflZIMRPL_-3hzXBbFKsPTOD1GcYlJRnil7yCbrIWSse0_QHZ3V4gwAXOPR-e7w
 
Last edited:

Step 8: Khởi động máy ảo và chọn menu boot cài đặt Kali Linux


- Sau khi cấu hình máy ảo xong các bạn tiến hành khởi động máy ảo lên để tiến hành cài đặt Kali Linux.

- Tại menu boot của đĩa cài đặt Kali Linux các bạn chọn “Graphical install” và nhấn Enter để tiến hành cài đặt.

aVFax-K3WLdDvk1pO5EO62KZUD3jg-MR5Ta_cNp74IhHzeO5OrK7ZCU1BR7mlCBPSSjEtEBoxjCtkwgJL7BkZ-7th1NBb0bJb7LBgklcjMJs5dG787i9xEDom_h3hb-YXYxhpu2mQa9cD6uBhgStep 9: Cấu hình ngôn ngữ, bàn phím… cho Kali Linux


- Tiếp theo các bạn chọn ngôn ngữ sử dụng

3-6J7wDAfrj0pyeN_-gpMdrWT2_4nUVuRQRAEi2ih5-nrHR0hO0JgGz1xoYnG8lGZA9_cdwtIjbEi9PQkdPnQDesCfwv_P5H_Av3U-Uy3GxOQ4MuAb7IS0QKrD1gcR-KwBHjKGX-cIt1vW9Egw- Vị trí địa lý của bạn

XQ_0YOdh3UI9VZIhU2KOgq9MaMs54eYLyIe2YcUYMvmbomzJ6KdpxhEHi1g4xkNo3PPjvX556vsMR-8PEDLnfu7s20aktDPqgFsAOOyk48JPniqpCnMOilXhjtTDaUe_-Wzu0dhyOm_jxxyduQ- Chọn loại bàn phím mà bạn muốn sử dụng.

RrSVuci92IL9t9haVFGHAhmV8k4G0rueuV2Xt2z1DUIFZ9VJmLnMKShCFBeVFtK4VY9t71TZGDpm8r85xA6ihdTUF3OnvqEt7lDTYbJovagtZA9HJOZ3lJP7fodavn1eRkzL2kpOGJZZr2r9Ug- Sau khi xong các bạn chờ xíu để nó load thêm các thành phần cài đặt khác

SKk2znSOdfhRbiKF6WVRI-awahvBu2A_DL2Wi_5gao6YbVpl2DGI-v1t_EVMWECEJLypWBJFvnAnf58SN4wDIGJBweYc_nSHLddNaF9P7nOc8ZPNs_5Ku2TkQrkTvPV-QE8MCq-UpKyVQHgFSQStep 10: Đặt hostname, domain name cho Kali Linux


- Bạn đặt Hostname cho máy ảo cài đặt Kali Linux này. Nó giống như là computer name, sau khi đặt xong các bạn nhấn “continue” để tiếp tục.

zoEAHsUYBj0z2Hef_wQBZ5GeRV5mkbl0Q40R5Awl2GdiZJUriAD1Fc9Fzo9EQoDETcR9MessPCEjerezOUMV4GfP3viyDURuZnkSFKxYCXnup28ATdLCRIdoUt-NhOUgstpouz69dGWDcOIlkA- Điền thông tin domain name cho máy ảo.

VJWB94fYHHJdj4uR0t45hwtkWeyizGUR1QZLdKcV2hwArrBk8TAW7Nev7QUzLc-ab4D2HHKHQkeYHChSRrr9FgJyU8AvG2_xZjxZSJYMnvyCmZMMpkIuz4EQBk6MotMST4cxkbxELXcWVnd6qwStep 11: Đặt password cho user “root”


- Kali Linux sẽ hỏi bạn điền password cho user “root”. Hãy cố gắng đặt password đơn giản và dễ nhớ, nếu bạn quên password này bạn sẽ phải cài đặt lại Kali Linux :D


eki5Kxu05Rd4dZh-YR9lSfXEb5bg5fXCgZD_1DfukkMVDUPdkmRJEISRhPoZtKMKFSLnWPv1s_E9WBs67VCNoGZEwAY0MdvJnHCZF5K63dEYVhic5hG6A_nae3RU50y5xdoDSWgYnpcYtpgPRQStep 12: cấu hình TimeZone Kali Linux


- Cấu hình timezone cho Kali Linux

mSAzdt18oS5sQRh8thID7XyxARRNX7rARZo_6wVEv6QhUmNlCCBg5A8rNbG_5xaPb_sVgzbHY7k2gdvM7pYDtk6ep-s-0z2NBpyJ5qWTKVLSm9EvESTbcM-ySY_7xDjvfm7VLV_prN0p4sGV-wStep 13: cấu hình phân chia Partitions để cài đặt Kali Linux


- Kali Linux sẽ tiến hành quét máy ảo để tìm kiếm các partitions để cài đặt máy ảo.

AZuKGWQjEV7fBigQ9teUBr0zkiotaqO420Tbfn2k246fPz9O7j_TyoYGiuKenUbQzqo2lY_-poINDJ95NVjr6Oy8Hm9zfwg9UjPHBaX79f8IcOgZIsjKHJGoxhQRiDNgOyzpsRjedn4ZF_3GXA- Chọn đĩa cứng mà các bạn muốn cài đặt Kali Linux lên.

zHysiHvYQ2fSu4TcZjAfNac8lYQ6UoxB9_ekCCsLN81Rt-CHnQfQ5opCk64v1XZx6N-MEV4SR2HNXqBKDTm-rmKfniaEnnvfMvmsX3Pp5pqc_9axzc8dR7Rx6B4l-UkwTzt178PwgqN2Zng5kw- Chọn theo option recommend mà Kali Linux đưa ra. Tức là tất cả các file cài đặt sẽ được đặt trong 1 partition

KrDTYvamxTf9G4DqgNqq4zaCr_5hOWBCTx9T1BRFmbYQmkMWubAuBtSpnDcx-Gw7bipywF9ZivvK5vB9dpUZpedfi62qrKfkhJDE3pG-vDwyLH4ZSRd2HxEZaWiJHBoihSxpIDdruSkpkUjQmQ- kali Linux sử tự động chia thư mục, dung lượng để lưu các file system của Kali Linux. Nếu bạn không có thay đổi gì thì nhấn “continue” để tiếp tục cấu hình.

8r499mBu8HHkHmpd26OQnRUT6xPfmFOvijbFoumG266HFCGSbe8QWT0VvHrq0UMAOa9Jqx-xtLLw_qdYQOkD9OoaChOBi4rG6Y2tHcTZXVfnSEZ4FLac3ZmflEbMG2U6IWZp2KyeK_iz6GnKaw- Kali Linux sẽ hỏi bạn có chắc chắn tất cả mọi thứ mà bạn đã cấu hình chưa. Nếu bạn đã oki thì chọn “yes” và nhấn “”continue” để kali Linux tiến hành cài đặt.

lI4mRvm5omXI9QHNzfiahTKaCabmawXGsFOCVw7lnEtECM8X_KTGipF8_uQbDz1gsHqNRqgYhUuD_MTqiuBMnvU_c_PH6VYJ_TeBlJUHQFn_1nOWeN6ax3-SH2GohjpRY9FfdwixrFccqi_0UA- Các bạn đợi chút để nó tiến hành cài đặt OS Kali Linux nhé.

NuceoVQMAj1OpcHf0Ac5usYioFmCn3hK8nCiugjwlbwEvaSoEXfFfJNL0lLo7w_9NnDEmXYQ8-_NmbVnGMEYhfaRm2oq5rGo2nQQlzLom6l_BpqsOMdMTcOCshI8yn0PnuXJuJIlG-cb8nM6SA- Sau khi cài đặt hệ điều hành Kali Linux xong nó sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt Network Monitor không. Các bạn chọn “no” và nhấn “Continue” để tiếp tục cấu hình.

Ha1YnEMLhCGxCghr2FPiPe5kjRU_24j3tr17GSbk3KVBfJC_ueRoNQicTVfXVEyMAs4h_vVWu26YY0gyiJJ7uEQOqYX2QA3F_GCCU9aD5iVoRJae52s4jRiZsqETdVc-93DUUvoh


Step 14: Cài đặt GRUB Boot Loader Kali Linux


- Các bạn chờ một chút, Installer sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt GRUB boot loader không. Các bạn chọn “Yes” và nhấn “Continue” để tiếp tục cài đặt.

CKIRMOlBeyCCCJdhLRahqC4fsrLAS7GBZ_yBrh28dEH9R2iWX7MAg7LqBM_ZdIHYIfe0JGBvRT3-6ZM8eifrXRTAQN220CEwc6jlHbm-YCLPVpI83ynTm1_Fa9Us2MuzBH1RJpv2oVrmhqL6lA


- Chọn nơi cài đặt GRUB Boot Loader
dfcDP3HYUgJm3YVMTdUfDUEDvXWwkjv6OgtV1Rqs6wLTATWq3ceBq-qtiCntXQid7_gupSz976HxzxccPSlx3BWwUKbHJh8lnRRn1XSJdTW19YyloAwNLQQHEslC2cBjeMREKFOo


- Các bạn chờ một chút để Kali Linux tiến hành cài đặt GRUB boot Loader nhé.


C6xOxKgs5mvqc4s6at6nPbWhhWCvu6cPIrNzXg4WVLCsu5TOs-EpcUWGOk9WjMXTR4l7w3ohf8sKMJGhvncQ5FIcyxq0N5i61z3opCvLUETb2Q0pTeEQhrW5bHBEtLunBiZ3R5ROfUF3Ud63ygStep 15: Hoàn thành cài đặt và reboot Kali Linux


- nếu bạn thấy thông báo như hình dưới đây thì điều đó có nghĩa bạn đã cài đặt thành công Kali Linux


-6xBZjyF62_PqzwPo37iP36q0JmjxFkU2SzI_2OERmSyBGjU6Z0MPOznBxZKixVVBObHKXv2nRC3aPWd2uxQVFvgAaS_FP6FrjsC15czu3x8DVOi8xSGucFVukzFoU4uUeOup4J84ksUuSYV5A- Các bạn sẽ khởi động lại Kali Linux


nx32kethIWwJc-Xyml-s-_JzjjgINe7ydcVxcQ26o0Vr46l-pifqh-n3sgre1TV892U6agR-7SXafbI3pss13_ODjH4adLR-HQzHRH6G97OM3KIiauVad3XFM_5_52tA8XIgWr5MfsJWvSll7g
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu