Sophos [LAB 08] Register Sophos Firewall với Sophos Central (Central Management)

HanaLink

Administrator
Staff member
Bước 1: Truy cập vào Sophos Central và đăng nhập bằng tài khoản Sophos:
1698987836644.png


Bước 2: Truy cập vào phần Firewall Management:
1698987925266.png


Bước 3: Chọn Add Your Firewall:
1698987959707.png


Bước 4: Chọn Join a firewall that is configured or deployed (đối với Firewall đã được khởi tạo và cấu hình):
1698988024130.png


Bước 5: Điền số SN của thiết bị và chọn Next (kiểm tra SN của thiết bị bằng cách truy cập GUI Sophos > Central center, kế bên tên thiết bị sẽ là SN của thiết bị):
1698988183327.png

Lưu ý trong trường hợp thiết bị đang chạy HA cần điền cả 2 SN của 2 thiết bị và cách nhau bằng dấu phẩy:
1698988269744.png


Bước 6: Chọn Copy OTP and Finish để copy thông tin OTP xác thực với Sophos Firewall:
1698988307804.png


Bước 7: Truy cập vào GUI của Sophos Firewall, vào phần SYSTEM > Sophos Central > Register devices/ Register both HA devices:
1698994146281.png


Bước 8: Chọn Use OTP và dán phần OTP đã copy ở trên Sophos Central và chọn Register:
1698993465222.png


Bước 9: Kiểm tra thông tin register, sau đó chọn On ở phần Sophos Central Service để tiến hành đồng bộ thông tin của thiết bị về Central Management:
1698993992548.png


Bước 10: Tích chọn những tính năng hạn mục muốn đồng bộ và sử dụng sau đó chọn Apply:
1698994030851.png


Bước 11: Kiểm tra thiết bị đã được thêm vào trên Sophos Central và ta có thể bắt đầu quản lý thiết bị:
1699244755388.png


Chúc các bạn thành công :">
 

Attachments

Last edited:
Top