[Lab 1.1] ip sla static route tracking

root

Well-Known Member
I. Mô hình và Yêu cầu:
1. Mô hình:

2. Yêu cầu:
- Đấu nối thiết bị như mô hình
- Cấu hình IP và cấu hình Static Router trên các Router đảm bảo R1 đi đến f0/0 R4 qua 2 đường.
  • R1 -> R2 -> R4 : đường Active
  • R1 -> R3 -> R4 : Đường Back-up
- Khi f0/0 của R2 down thì đường Back-up "R1 -> R3 -> R4" sẽ là đường chính

II. Triển khai
1. Cấu hình đặt IP và định tuyến Static trên Router
- Đặt IP trên R1
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int f0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

- Đinh tuyến trên R1 sao cho R1 -> R2 -> R4 là đường chính còn đường R1 -> R3 -> R4 là đường phụ
R1(config)#ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.12.2 10
R1(config)#ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.13.3 20
R1(config)#ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.13.3 10
R1(config)#ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.23.2 20

- Trên R2
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#int f0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.24.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.12.1
R2(config)#ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.24.4

- Trên R3
R3(config)#int f0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.13.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#int f0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.13.1
R3(config)#ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.23.4

- Trên R4
R4(config)#int f0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.24.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#int f0/1
R4(config-if)#ip address 192.168.23.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown

R1(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.24.2 10
R1(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.23.3 20
R1(config)#ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.23.3 10
R1(config)#ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.24.2 20

2. Cấu hình IP LSA
- Sau khi các thiết lập IP và định tuyến xong trên các Router ta kiểm tra kết quả
- Xem bảng định tuyến của R1 thì thấy trên bảng định tuyến R1 đi đến f0/0 của R4 là : "R1 -> R2 -> R4" là đường chính vì có số AD nhỏ nhất.
- Khi các bạn shutdown interface f0/0 của R1 thì đường phụ R1-> R3 -> R4 sẽ hiện trên bảng định tuyến và thay thế cho đường qua R2


- Nhưng bây giờ thay vì shutdown interface f0/0 của R1 thì chúng ta sẽ shutdown f0/0 của R2. Và điều gì sẽ xảy ra ?
  • Theo static Route: thì câu lệnh Router có ý nghĩa khi outgoing interface up và vô nghĩa khi outgoing interface đó bị down.
  • Nhưng do các bạn down interface f0/0 của R2 nên f0/0 của R1 vẫn up. Mà outgoing interface của R1 là f0/0 up nên trên bảng định tuyến nó vẫn có đường đi từ R1 -> R2 -> R4. Mặc dù từ R1 đến R2 là ko được do interface f0/0 của R2 bị down.
=> Vậy R1 sẽ ko thể nào ping được interface f0/0 của R4 vì gói tin bị "Black hole".


- Để giải quyết vấn đề này người ta sẽ thêm 1 điều kiện vào câu lệnh của static route là: "Câu lệnh trên chỉ có tác dụng khi outgoing interface up và 2 Router phải ping thấy nhau"
- Để làm được chuyện trên chúng ta sẽ cấu hình trên Router R1 như sau:
// Bước 1: Tạo ra bộ máy giám sát SLA số 11
R1(config)#ip sla 11

// Bước 2: Bộ máy ping đến ip 192.168.12.2
R1(config-ip-sla)#icmp-echo 192.168.12.2

//Tần số ping 6s/1 lần
R1(config-ip-sla-echo)#frequency 6

//Bước 3: khởi động bộ máy
R1(config)#ip sla schedule 11 start-time now life forever


//Bỏ bộ máy sô 11 vào đối tượng số 10
R1(config)#track 10 rtr 11

R1(config)#no ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.12.2 10

// Bước 5: Bổ sung điều kiện vào câu lệnh static route
R1(config)#ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.12.2 10 track 10

- Khi shutdown f0/0 của R2 thì f0/0 outgoing interface của R1 vẫn up nhưng do ping ko được nên câu lệnh "ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.12.2 10 track 10" sẽ vô nghĩa. Lúc này đường R1 -> R3 -> R4 sẽ trở thành đường chính

 

root

Well-Known Member
Hi bạn,

Đã upload lại hình ảnh bài Lab này.

Thanks bạn đã quan tâm, nếu còn bài nào mất hình bạn có thể để lại cmt mình sẽ upload lại hết.
Thanks bạn rất nhiều!
 

hoangdv

New Member
anh ơi cho em hỏi em cấu hình static route như anh xong rồi nhập lệnh: ip sla 11 thì bị lỗi: % Invalid input detected at '^' marker. anh giúp em sửa lỗi này với ạ
 
anh ơi, tại sao em nhập lệnh ip sla 11 thì bị lỗi % Invalid input detected at '^' marker. vậy ạ và phải khắc phục như thế nào?
 
Top